Raisa Deņisova

denisova rRaisa Deņisova, antropologe. Dzymuse 1930. goda 30. augustā. Beiguse Kōrsovas vydskūlu, Moskovas Universitati. Latvijas ZA Vēstures instituta zynōtniskō leidzstrōdneica 1957. -- 1959. godā un pēc 1962. goda, PSRS ZA Etnografijas instituta darbineica 1959. -- 1962. g., Latvijas ZA Vēstures instituta antropologu grupas vadeitōja pēc 1973. goda. Aizstōvējuse vēstures doktora disertaciju.

Pētējuse baltu un sūmu tautu etnogenezi, kai ari Zīmeļeiropas senōkū īdzeivōtōju genezi. Uzrakstējuse grōmotas krīvu volūdā: "Seno baltu antropoloģija" (R., 1975), "Latviešu etnoģenēze" (R., 1977).

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 152..lpp.

http://www.viedums.lv/2012/06/kas-kais-man-latvietim-nedzivot.html