Isnaudas pogosts

isnaudas.pagastsIsnaudas pogosts atsarūn rajona centralajā daļā, rūbežojās ar Ludzas piļsātu, Zvērgzdines pogostu, Cyblas nūvodu, Brigu, Nērzas, Pyldas, Ņukšu, Pureņu, Cyrmas pogostu, aizjem 11 691 hektaru. Tū škārsoj storptautiskōs nūzeimes dzeļzceļš Reiga-Moskova ar staciju Istalsnā.

Isnaudas pogosts atsarūn Latgolas augstīnes Rēzeknes pazamynōjumā. Reljefu pōrsvorā veidoj videjī un seikī morenu pauguri. Augstōkais paugurs atsarūn pi Zurzu azara. Pogosta teritorijā plešās azari: Istalsnas, Zeiļu, Oču, Rauzu, Čertovkas. Pogostam pīsakļaun Lelais Ludzas, Pyldas, Zurzu, Mozais Kūrmas azari, taču pogosta plateibā tī naītylpst. Te tak Istalsna, Pylda (Isnauda) ar pītaku Kivdolicu, Leidyukšņa, Ļadiņas upe, uz rūbežas ar kaimiņpogostim -- Ludza. Pogostā īsasnādz Knaviņas pūra daļa.

Administrativais centrs atsarūn Martišūs. Vēļ pogostā ir šaidas apdzeivōtas vītas: Andži, Atgōrņi, Bati, Bobeiši, Boki Pyrmī, Boki Ūtrī, Breidaki, Būruški, Činkuri, Diervōnīši, Eipļi, Egļi, Fedorenki, Gāgari, Greiški, Isnauda, Istalsna, Ivanova, Yudri, Jurizdika, Kiseļi, Kolnagreči, Kovaļki, Kravaļi, Kreiči, Krīvu Gorbuni, Kubulova, Ļadiņa, Lemki, Malzūbi, Mastari, Meļaški, Mežavepri, Nagļi, Noviki, Oči, Pekšova, Pyldagreči, Plindži, Pūļu Gorbuni, Potorova, Rauzi, Restmuiža, Ričiki, Rikmani, Romandova, Rudzeiši, Rundāni, Runtorta, Rusiņi, Stocinova, Suhari, Špeneri, Tolkuha, Turaki, Yudiņi, Vabaļi, Vamži, Vorkaļi, Zači, Zambari, Zeiļi, Zurzi.

Isnaudas pogosta teritorijā bejuse Istalsnas muiža un Restmuiža.                   

Padūmju varas godūs tagadejā Isnaudas pogostā beja kolhozs „Boļševiks”, kūpš 1987.g. ari pīvīnōtō saimnīceiba „Istalsna”. 1990.g. kolhozs „Boļševiks” pōrveidōts par paju sabīdreibu „Isnauda”(likvidēta 1992.g.).

Kulturas dzeives centri ir Isnaudas (Martišos) un Istalsnas tautas noms, šymūs apdzeivōtajōs vītōs ir ari biblioteka.

Vaļsts nūzeimes arheologijas pīminekli: Evertovas, Strauju (Strāvu), Pūļu Gorbunovu, Zeimuļu (Zeimuļevas), Isnaudas I un II apmetne. Vaļsts nūzeimes mōkslas pīmineklis – oltora mensa ar tabernakulu Istalsnas katōļu bazneicā. Vītējōs nūzeimes arheologijas pīmineklis ir Pōtorovas valna akmiņs -- kulta vīta.

 

Latvijas pagasti.1.sēj.-R.: Preses nams,2002.-369.-371. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-122.-130. lpp.

 http://images.google.lv/images?svnum=10&hl=lv&lr=&q=Isnaudas+pagasts&btnG=Mekl%C4%93t

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs