Jevgeņijs Vasiļjevs (1923.23.VI – 2016)

vasiljevsDzejnieks, skolotājs.

Ilgu laiku strādājis Rundēnu vidusskolā. Brīvajā laikā dzejojis. Publicējis lielākoties rajona un republikas presē. Viņa vārsmu galvenā tematika – Latgales gleznainās dabas un mīlestības apjūsmošana, atmiņas par karu, jo pats bijis Otrā pasaules kara dalībnieks.

Par viņu Vitebskas televīzija pirms vairākiem gadiem uzņēmusi dokumentālu filmu "Jevgeņija Vasiļjeva ceļš".

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 264.lpp.

 Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs