Jevgeņijs Čaupovs (1936.27.III – 2011.12.IV)

Dizainers-brīvmākslinieks.

Dzimis Cirmas (bij. Zvirgzdenes) pagasta Kleperu sādžā. Ieguvis tehnisko izglītību, pabeidzis Latvijas mākslas akadēmijas trīsgadīgos dizainera kursus.

Dzīvojis un strādājis Rīgā.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 115.lpp.