Bibliotēkas vadītāja: Inta Vonoga

Adrese: „Domes nams”, Blonti, Blontu pag., Ciblas novads, LV-5706           

Telefons: 657 00894 , mob.28786334

e-pasts: blontibiblio@inbox.lv

 

Informācija par Blontu bibliotēku:

Blontu bibliotēkas mājas lapā http://blontubiblioteka.blogspot.com/

Ciblas novada mājas lapā: www.ciblasnovads.lv/

Ciblas novada informatīvajā izdevumā „Ciblas novada ziņas”

 

         Darba laiks:

Pirmdiena             12.30 – 16.30

Otrdiena               12.30 – 16.30

Trešdiena             12.30 – 16.30

Ceturtdiena         12.30 – 16.30

Piektdiena           12.30 – 16.30

   Sestdiena, svētdiena – brīvdiena

 

 

 

Bibliotēka 2015. gadā piedāvā:

 

  • Uzziņu literatūru un daiļliteratūru
  • 15 nosaukumu periodiskos izdevumus -“Praktiskais latvietis”, „Ludzas zeme”, „Ieva”, „Ievas māja”, „Ievas veselība”, „Ievas dārzs”, „Dari pats”, „Mājas viesis”, „100 labi padomi”, „Lauku avīzes tematiskās avīzes”, „A-12- ceļš uz Latgali”, „Annas psiholoģija”, „Ilustrētā junioriem”, „Spicīte”, „Люблю готовить”;
  • Novadpētniecības materiālus par Blontu pagastu, tā iedzīvotājiem, pagasta ievērojamākām vietām;
  • Lasītāji var izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus (SBA) – pasūtot nepieciešamos dokumentus no citām Latvijas un reģiona bibliotēkām;
  • Bibliotēka veic uzziņu un konsultāciju darbu;  
  • Izstādes, pasākumus pieaugušajiem, maziem lasītājiem.

 

Visi pakalpojumi – bezmaksas.

 

 

 

Blontu bibliotēkas datorlietotāju rīcībā ir :

 

  • 6 datori ar interneta pieslēgumu (bezmaksas pakalpojums);
  • multifunkcionālā iekārta (kopētājs, printeris, skeneris).   Apstiprināti Ciblas novada pašvaldības maksas pakalpojumi : kopēšana, datorizdruka A4 formāts – 1lpp. – 0,07 eiro (ar PVN)
  • Datorlietotāji var izmantot elektroniskās datu bāzes: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, NAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņas sniedza Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Vonoga

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs