alla

Bibliotēkas vadītāja: Alla Dolgovska

 • Adrese: Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV – 5707
 • Telefons: 28217362
 • e-pasts: brigibiblio@inbox.lv

Ludzas novada mājas lapa: http://www.ludza.lv/

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 9.00 – 17.00
 • Otrdiena: 9.00 – 17.00
 • Trešdiena: 9.00 – 17.00
 • Ceturtdiena: 9.00 – 17.00
 • Piektdiena: 9.00 – 17.00
 • Pārtraukums : 12.00 – 13.30

Bibliotēkas struktūra:

 • Abonements
 • Literatūras nodaļa
 • Bērnu nodaļa
 • Publiskais Interneta pieejas punkts

Bibliotēkas abonementā pieejami:

 • Daiļliteratūra
 • Nozaru literatūra
 •  Uzziņu literatūra
 •  Bērnu literatūra
 •  Periodiskie izdevumi
 •  Novadpētniecības materiāli
 •  Briģu pagasta pārvaldes informatīvs izdevums „TAUTAS avīze” (no 2005.g.)
 • Datora pakalpojumi
 • Interneta pakalpojumi
 • Printera pakalpojumi
 • Kopētāja pakalpojumi
 • Skenera pakalpojumi

 • Datora un Interneta pakalpojumi ir bezmaksas.
 • Printera, kopētāja un skenera pakalpojumi – maksas pakalpojumi.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs