Bibliotēkas vadītāja: Skaidrīte Lankovska

Adrese: Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, LV-5704        

Telefons: 26168340

e-pasts: goliseva.biblio@inbox.lv

 

Kārsavas novada mājas lapahttp://www.karsava.lv/news.php

 

Darba laiks:

Otrdiena: 9.30 – 16.30

Trešdiena: 9.30 – 16.30

Ceturtdiena: 9.30 – 16.30

Piektdiena: 9.30 – 16.30

Sestdiena: 8.00 – 14.00

   Pārtraukums : 12.00 – 13.00

 

 

Goliševa pagasta bibliotēka piedāvā:

v     bibliotēkas abonentu

v     alfabētisko un sistemātisko katalogu

v     datorpakalpojumus

v     tematiskās mapes

v     novadpētniecības materiālus

 

 

 

Ziņas sniedza Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja Skaidrīte Lankovska

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs