Bibliotēkas vadītāja: Santa Litinska

Adrese: Kušneri, Līdumnieki, Ciblas nov., Ludzas raj., LV-5719            

Telefons: 65729787

e-pasts: lidumniekibiblio@inbox.lv

Ciblas novada mājas lapa: www.ciblasnovads.lv/

Darba laiks:

Pirmdiena: 9.00 – 15.00

Otrdiena: 9.00 – 15.00

Trešdiena: 9.00 – 15.00

Ceturtdiena: 9.00 – 15.00

Piektdiena: 9.00 – 15.00

 

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs