Bibliotēkas vadītāja: Rudīte Valtere

Adrese: Kušneri, Līdumnieki, Ciblas nov., Ludzas raj., LV-5719            

Telefons: 29487801

e-pasts: rudite.valtere@ludzasnovads.lv

  Darba laiks:

Pirmdiena 09.00 – 12.00
Otrdiena 09.00 – 14.00
Trešdiena 12.00 – 16.00
Ceturtdiena 09.00 – 14.00
Piektdiena 09.00 – 12.00

Sestdiena, svētdiena – brīvdiena

Katra mēneša pēdējā piektdienā – bibliotēka apmeklētājiem slēgta (spodrības diena).

Līdumnieku pagasta bibliotēkas NOLIKUMS

Līdumnieku pagasta bibliotēkas LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Informācija par bibliotēku:

Ciblas novada mājas lapā: https://ludzasnovads.lv/

Latvijas kultūras datu portāls: https://kulturasdati.lv/lv

Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs: https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx