Bibliotēkas vadītāja: Zinaīda Kaupuže

Adrese: Nesteri, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717            

Telefons: 28357956

e-pasts: nesteri.bibl@inbox.lv

 

Kārsavas novada mājas lapa: http://www.karsava.lv/news.php

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 10.00 – 15.00

Otrdiena: 10.00 – 15.00

Ceturtdiena: 10.00 – 15.00

Piektdiena: 10.00 – 15.00

 

Bibliotēka sniedz šādus pakalpojumus:

·        abonements (grāmatas, preses izsniegšana)

·        interneta izmantošana

·        kopēšana, lāzerizdruka

·        masu pasākumi

·        novadpētniecības materiāli.

 

 

 Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs