Bibliotēkas vadītāja: Janīna Kadakovska

Adrese: Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726       

Telefons: 65722997, 26569170

e-pasts: merdzene573biblio@inbox.lv

 

Kārsavas novada mājas lapa: http://www.karsava.lv/news.php

 

Darba laiks:

Otrdiena: 9.00 – 18.00

Trešdiena: 10.00 – 15.00

Ceturtdiena: 10.00 – 15.00

Piektdiena: 9.00 – 18.00

Sestdiena: 9.00 – 13.00

Pārtraukums : otrdien, piektdien no 13:00 līdz 14:00

 

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes vieta.

Bibliotēka nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam bibliotekāros pakalpojumus un IT pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā iespējams iegūt informāciju darbam, mācībām un atpūtai. Apmeklētājiem tiek sniegtas konsultācijas, kā izmantot bibliotēkas krājumu, elektroniskos katalogus, datubāzes un citus informācijas avotus. Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot sešus datorus ar interneta pieslēgumu. Bibliotēka apkopo ziņas par Mērdzenes cilvēkiem, notikumiem. Tiek veidotas jaunas mapes un papildinātas jau esošās.

Pakalpojumi:

 • Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām, brīva pieeja bibliotēkas krājumam
 • Bezmaksas datoru un interneta izmantošana
 • Datubāzes  www.letonika.lv, www.filmas.lv, www.news.lv                
 • Lietotāju apmācība datoru, interneta resursu izmantošanā
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un informācijas
 • Kopēšana, printēšana, skenēšana.
 • Starpbibliotēku abonementa izmantošana
 • Tematisko un novadpētniecības materiālu mapes
 • Literatūras izstādes
 • Kārsavas novada informatīvais izdevums „Kārsavas novada vēstis”, un republikas periodiskie izdevumi.
 • Grāmatu piegāde mājās tiem lasītājiem, kuriem nav iespējams apmeklēt bibliotēku.

 

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs