Rundēnu pagasta bibliotēka dibināta 1946.gada decembrī.

Pirmais bibliotekārs Fēliks Losevs strādāja līdz 1952.gadam. Bibliotēkā strādāja Valentīna Berjoza,   Kunceviča, Jevģēnija  Stoļerova, Regīna Snicareva, Nadežda Stomina,Tatjana Žukova, Aļona Kozlova, Antoņina Kazakova, Valentīna Kiščenko

No 2014. gada aprīļa bibliotēku vada Ļubova Kuročkina.

No 1946. līdz 1951.gadam bibliotēka atradās vienā ēkā ar tautas namu, bet no 1951. līdz 1987.gadam  vienā ēkā ar ciema padomi. Strādāt nācās nelielā aukstā telpā. 1987.gadā bibliotēka tika pārvietota plašās, gaišās telpās. 1992.-1993. gada  ziemās grāmatu pamatfonds atradās Rundēnu vidusskolas noliktavās. 1994.gadā bibliotēkai tika piešķirtas telpas Rundēnu pirmsskolas izglītības  iestādē.

 

 

 Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāžes