Bibliotēkas vadītāja: Jeļena Smutova

Darba laiks:

 • Pirmdiena: 10.00 – 17.00
 • Otrdiena: 10.00 – 17.00
 • Trešdiena: 10.00 – 17.00
 • Ceturtdiena: 10.00 – 17.00
 • Piektdiena: 10.00 – 17.00

Zaļesjes pagasta bibliotēka ir Zilupes novada pašvaldības finansēta kultūras, informācijas un izglītības iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka – galvenais informācijas un kultūrizglītības un komunikāciju centrs lauku apvidū. Bibliotēka praktiski ir vienīgā vieta, kur cilvēki bezmaksas var saņemt informāciju.

Bibliotēkas abonementā pieejami:

 • Daiļliteratūra
 • Nozaru literatūra
 • Uzziņu literatūra
 • Bērnu literatūra
 • Periodiskie izdevumi
 • Novadpētniecības materiāli
 • Datora pakalpojumi
 • Interneta pakalpojumi
 • Printera pakalpojumi
 • Kopētāja pakalpojumi
 • Skenera pakalpojumi

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāžēs