Bibliotēkas vadītāja: Jolanta Prīdāne

 • Adrese: Janīnas Tabūnes iela 6-4, Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752
 • Telefons: 65700863
 • e-pastszvirgzdbibl@inbox.lv

Ciblas novada mājas lapa: www.ciblasnovads.lv/

Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 9.00-13.00, 14.00-17.00
 • Otrdiena: 9.00-13.00, 14.00-17.00
 • Trešdiena: 9.00-14.00;
 • Ceturtdiena: 9.00-15.00
 • Piektdiena: 12.00-17.00
 • Sestdiena, svētdiena: brīvdienas.

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka ir Ciblas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina visu veidu informācijas pieejamību lasītājiem, tās atbilstību viņu vajadzībām.

Zvirgzdenes bibliotēkas mērķis ir apkopot informāciju un nodot to iedzīvotājiem, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas:

 1. Organizē bibliotēkas darbu atbilstoši bibliotēku darba prasībām;
 2. Apkalpo un sniedz dažāda satura informāciju bibliotēkas lietotājiem, kā arī ik vienam interesentam;
 3. Vāc un apkopo novadpētniecības materiālus;
 4. Veic uzziņu un informācijas darbu;
 5. Veido bibliotēkas krājumu, uztur un saglabāt to, veic krājuma uzskaiti;
 6. Piedalās elektroniskā kopkataloga Alise 4i veidošanā;
 7. Organizē pasākumus, literatūru un lasīšanu popularizējošus un veicinošus pasākumus;
 8. Nodrošina bibliotēkas saimniecisko darbību;

 

Zvirgzdenes bibliotēka ir viena no sešām Ciblas novada bibliotēkām.

Abonements un lasītava

zvirgzdenes b-ka2015      

Bērnu istaba un bērnu stūrītis

 

       

Datoru istaba

 

zvirgzdenes b-ka4-2015   

Bibliotēka piedāvā gan bezmaksas, gan maksas pakalpojumus:

              Maksas pakalpojumi:

printēšana

Melnbalts A4 formāts -1 lpp.- EUR 0.07

Krāsains A4 formāts – 1 lpp. – EUR 0.15

Kopēšana

A4 formāts – 1lpp. – EUR 0.07

 

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 1. Lietotāju pierakstīšana;
 2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana;
 3. Elektroniskā kataloga izmantošana;
 4. Konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību;
 5. Konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
 6. Novadpetniecības materiālu izmantošana;
 7. Bibliotēkas izstādes;
 8. Tematiskie pasākumi;
 9. Ekskursija pa bibliotēku;

Bez maksas izmantojamas datu bāzes – www.letonika.lv un www.news.lv

Ziņas sniedza Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jolanta Prīdāne

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs