2019.11.21. Tikšanās ar Kristapu Rasimu
2019.11.21. Tikšanās ar Kristapu Rasimu "Par dzeju, dziesmu un mīlestību"  (4)
2019.11.13.-15. Mācību brauciens uz Dembicas un Wileopoles (Polija) bibliotēkām
2019.11.13.-15. Mācību brauciens uz Dembicas un Wileopoles (Polija) bibliotēkām (10)
2019.10.29. Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības projekta Open Up – LLI263 noslēguma konference
2019.10.29. Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības projekta Open Up – LLI263 noslēguma konference (12)
2019.10.17. J. Skuratovas un A. Aksjonova grāmatu prezentācija
2019.10.17. J. Skuratovas un A. Aksjonova grāmatu prezentācija (22)
2019.09.27. Vita Štelmahere un viņas uzticamais draugs Rafī viesojās Ludzas bibliotēkā!
2019.09.27. Vita Štelmahere un viņas uzticamais draugs Rafī viesojās Ludzas bibliotēkā!  (11)
2019.09.26. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku seminārs
2019.09.26. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku seminārs (5)
2019.09.24. Ekskursija
2019.09.24. Ekskursija "Kārsavas un Malnavas kultūrvēstures takas" (8)
2019.09.11. Tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni
2019.09.11. Tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni (5)
2019.07.11.-12. Radošais brauciens uz Bauskas novada bibliotēkām
2019.07.11.-12. Radošais brauciens uz Bauskas novada bibliotēkām (17)
2019.05.18. Ludzas bibliotēkas radošā darbnīca pasākumā
2019.05.18. Ludzas bibliotēkas radošā darbnīca pasākumā "Muzeju nakts - 2019" (9)
2019.05.14. Rakstniece Maija Krekle viesojās Ludzas bibliotēkā
2019.05.14. Rakstniece Maija Krekle viesojās Ludzas bibliotēkā (4)
2019.04.25. Pasākums
2019.04.25. Pasākums "Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu" (2)
2019.04.24. Pasākums
2019.04.24. Pasākums "Dzīvā grāmata" ar Mariju Zvaigznīti (4)
2019.04. Bibliotekāru mode
2019.04. Bibliotekāru mode (8)
2019.03.26. Pasākums
2019.03.26. Pasākums "Ieskats e-veselības sistēmā"" (4)
2019.03.21 Kultūras darbinieku delegācija no Ukrainas Ludzas novadā
2019.03.21 Kultūras darbinieku delegācija no Ukrainas Ludzas novadā (8)
2019.02.26. Tikšanās ar rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski
2019.02.26. Tikšanās ar rakstnieku un tulkotāju Roaldu Dobrovenski (6)
2019.02.15. Periodikas un e-grāmatu apskats
2019.02.15. Periodikas un e-grāmatu apskats (3)
2019.01.31. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem
2019.01.31. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem (5)
2019.01.24. Diskusija “Mediju saturs latgaliski – cik tas svarīgi?”
2019.01.24. Diskusija “Mediju saturs latgaliski – cik tas svarīgi?” (5)
2018.12.12. Jauno grāmatu apskats ar Liegu Piešiņu
2018.12.12. Jauno grāmatu apskats ar Liegu Piešiņu (4)
2018.11.30. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem
2018.11.30. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem (7)
2018.11.29. Pasākums
2018.11.29. Pasākums "Tikšanās ar sen zināmo, bet aizmirsto grāmatu" (4)
2018.11.23. Novadpētniecības seminārs
2018.11.23. Novadpētniecības seminārs (4)
2018.11.14. Pasākums „Caur barikādēm uz brīvību”
2018.11.14. Pasākums „Caur barikādēm uz brīvību” (8)
2018.09.24.-27. Projekta OPEN UP LLI – 263 ietvaros brauciens uz Berlīnes bibliotēkām
2018.09.24.-27. Projekta OPEN UP LLI – 263 ietvaros brauciens uz Berlīnes bibliotēkām (14)
2018.09.17.-18. Mācību seminārs
2018.09.17.-18. Mācību seminārs "Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi"" (3)
2018.09.11. Guntara Rača grāmatas
2018.09.11. Guntara Rača grāmatas "365" prezentācija (14)
2018.08.17. Fotogrāfa Vladimira Nikonova izstādes “Izraēla vecticībnieka acīm” atklāšana
2018.08.17. Fotogrāfa Vladimira Nikonova izstādes “Izraēla vecticībnieka acīm” atklāšana (5)
2018.08.13. Izzinošs pasākums – konference „Ludzas igauņu valoda, kultūra un senču zeme”
2018.08.13. Izzinošs pasākums – konference „Ludzas igauņu valoda, kultūra un senču zeme” (12)
2018.08.10. Novadpētniecības izstādes
2018.08.10. Novadpētniecības izstādes "Skaista mana tēva sēta..." atklāšana (10)
2018.06.15. Radošais brauciens uz Rīgas bibliotēkām
2018.06.15. Radošais brauciens uz Rīgas bibliotēkām (9)
2018.06.14. Pasākums
2018.06.14. Pasākums "Dzīvā grāmata" ar Viesturu Kairišu (8)
2018.06.02. Bibliotēka
2018.06.02. Bibliotēka "Baznīcu nakts 2018" pasākumā (7)
2018.05.22. Ekskursija
2018.05.22. Ekskursija "Dzimtās vietas sauc!" (5)
2018.05.19. Ludzas bibliotēka
2018.05.19. Ludzas bibliotēka "Muzeju nakts 2018" pasākumā (9)
2018.05.08. Pasākums “Tikšanās ar F.A.Osendovska grāmatas “CILVĒKU, ZVĒRU UN DIEVUZEMĒ”tulku R.Labanovski un vēsturnieku V.Klišānu”
2018.05.08. Pasākums “Tikšanās ar F.A.Osendovska grāmatas “CILVĒKU, ZVĒRU UN DIEVUZEMĒ”tulku R.Labanovski un vēsturnieku V.Klišānu” (9)
2018.04.26. Pasākums
2018.04.26. Pasākums "Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu" (8)
2018.04.25. Pasākums
2018.04.25. Pasākums "Krāsu pasaulē" (9)
2018.04.17.-18. Latvijas bibliotēku festivāls
2018.04.17.-18. Latvijas bibliotēku festivāls (8)
2018.03.21. Digitālā diena 2018
2018.03.21. Digitālā diena 2018  (3)
2018.02.22. Pasākums
2018.02.22. Pasākums "Dzimtas rakstu meklējumos..."  (8)
2018.02.09. Tikšanās ar rakstnieci Aiju Mikeli (Zuju)
2018.02.09. Tikšanās ar rakstnieci Aiju Mikeli (Zuju)  (4)
2018.01.25. Pasākums
2018.01.25. Pasākums "Dzimtas rakstu meklējumos"  (5)
2018.01.19. Iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotekāra profesiju
2018.01.19. Iepazīšanās ar bibliotēku un bibliotekāra profesiju (4)
2018.01.12.
2018.01.12. "Bērnu žūrija - 2017" noslēguma pasākums (5)
2017.12.22. Starpnovadu publisko bibliotēku darbinieku gada noslēguma seminārs
2017.12.22. Starpnovadu publisko bibliotēku darbinieku gada noslēguma seminārs  (8)
2017.12.07. Pasākums
2017.12.07. Pasākums "Tikšanās ar sen zināmo, bet aizmirsto grāmatu"  (5)
2017.12.05. Jauno grāmatu apskats ar Liegu Piešiņu
2017.12.05. Jauno grāmatu apskats ar Liegu Piešiņu (2)
2017.11.29. Tematiskais vakars „No grāmatas līdz ticībai”
2017.11.29. Tematiskais vakars „No grāmatas līdz ticībai” (6)
2017.10.25. Tematiskais pasākums „No pasakas līdz grāmatai”
2017.10.25. Tematiskais pasākums „No pasakas līdz grāmatai” (8)
2017.09.15 Pieredzes brauciens uz Aizkraukles un Kokneses bibliotēkām
2017.09.15 Pieredzes brauciens uz Aizkraukles un Kokneses bibliotēkām (29)
2017.09.07.-09. Dzejas dienas Ludzā
2017.09.07.-09. Dzejas dienas Ludzā (35)
2017.06.14. Brauciens uz Nautrēniem
2017.06.14. Brauciens uz Nautrēniem (6)
2017.05.12. Bibliotekāru mācību seminārs.Lektore Kristīna Sprūdža
2017.05.12. Bibliotekāru mācību seminārs.Lektore Kristīna Sprūdža (5)
2017.05.10. Tematiskais pasākums „No zieda līdz grāmatai”
2017.05.10. Tematiskais pasākums „No zieda līdz grāmatai” (14)
2017.04.27. Pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”
2017.04.27. Pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” (6)
2017.04.26. Pasākums
2017.04.26. Pasākums "Dzīvā grāmata" ar Irēnu Lipsku (14)
2017.04.05. Tematiskais pasākums
2017.04.05. Tematiskais pasākums "No joka līdz grāmatai" (11)
2017.03.30. Pasākums “E-pakalpojumu jauninājumi”
2017.03.30. Pasākums “E-pakalpojumu jauninājumi” (6)
2017.03.23.-31. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem
2017.03.23.-31. Bibliotekārā stunda Ludzas skolēniem (10)
2017.03.10. Valda Grēviņa dzejas pēcpusdiena. Dzeju lasa Jānis Jarāns, saksofonu spēlē Valters Mucenieks.
2017.03.10. Valda Grēviņa dzejas pēcpusdiena. Dzeju lasa Jānis Jarāns, saksofonu spēlē Valters Mucenieks. (9)
2017.03.02. Pasākums
2017.03.02. Pasākums "No burta līdz grāmatai" (5)
2017.01.24. Jauno grāmatu un periodikas apskats Ludzas pensionāru biedrībā
2017.01.24. Jauno grāmatu un periodikas apskats Ludzas pensionāru biedrībā (4)
2016.12.29. Bibliotēkas kolektīvs
2016.12.29. Bibliotēkas kolektīvs (2)
2016.12.16. - Jaunākās literatūras apskats ar Liegu Piešiņu
2016.12.16. - Jaunākās literatūras apskats ar Liegu Piešiņu (3)
2016.12.15. – Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli
2016.12.15. – Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli (10)
2016.11.23-24. Pasākumi
2016.11.23-24. Pasākumi "Klimata pārmaiņas – cik tas ir nopietni" (15)
2016.11.15. Tikšanās Latvijas Nacionālā bibliotēkā ar rakstnieku, ilustratoru un Holivudas filmu dizaineri Henriku Tammu.
2016.11.15. Tikšanās Latvijas Nacionālā bibliotēkā ar rakstnieku, ilustratoru un Holivudas filmu dizaineri Henriku Tammu. (12)
2016.10.20. Seminārs
2016.10.20. Seminārs "Improvizācijas teātra spēļu metodikas pielietojums pasākuma veidošanā bibliotēkā". Vada Ligita Smildziņa (11)
2016.10.12. Pasākums
2016.10.12. Pasākums"ES līdzekļu apguve Ludzas pilsētas infrastruktūras sakārtošanai" (4)
2016.09.30. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku seminārs 2016.gada 30.septembrī
2016.09.30. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes publisko bibliotēku darbinieku seminārs 2016.gada 30.septembrī (8)
2016.09.23. Tikšanās ar Ēriku Hānbergu un Jāni Ķuzuli
2016.09.23. Tikšanās ar Ēriku Hānbergu un Jāni Ķuzuli (12)
2016.09.17.
2016.09.17. "Bīzī svātki"  (4)
2016.09.07. Tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti
2016.09.07. Tikšanās ar rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti (9)
2016.08.20. Grāmatas “Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жителей Латгалии” atvēršanas svētki
2016.08.20. Grāmatas “Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жителей Латгалии” atvēršanas svētki  (4)
2016.08.17. Literatūras apskats
2016.08.17. Literatūras apskats "Poļi Ludzā" Ludzas poļu biedrībā (6)
2016.08.16.-20. Bibliotēkai - jauni plaukti
2016.08.16.-20. Bibliotēkai - jauni plaukti (11)
2016.08.12. Izstādes „Ludzas atspulgi krāsās un fotogrāfijās” atklāšana
2016.08.12. Izstādes „Ludzas atspulgi krāsās un fotogrāfijās” atklāšana (9)
2016.08.08.-18. Radošās darbnīcas
2016.08.08.-18. Radošās darbnīcas (7)
2016.07.15.-16. Radošais brauciens uz Liepājas bibliotēkām
2016.07.15.-16. Radošais brauciens uz Liepājas bibliotēkām (14)
2016.06.13.-17. Radošā darbnīca projekta ietvaros
2016.06.13.-17. Radošā darbnīca projekta ietvaros "Krāsainā vasara bibliotēkā" (15)
2016.06.08. Brauciens uz F.Trasuna muzeju
2016.06.08. Brauciens uz F.Trasuna muzeju "Kolnasāta" un J.Klīdzēja lauku sētu (14)
2016.06.02.-09. Pasākumi par Eiropas Savienību
2016.06.02.-09. Pasākumi par Eiropas Savienību  (6)
2016.05.31. Pasākums
2016.05.31. Pasākums "Dzīva grāmata" ar Annu un Saļimonu Kipļukiem (7)
2016.05.26. Mācību seminārs (pasniedzēja Iveta Krūmiņa)
2016.05.26. Mācību seminārs (pasniedzēja Iveta Krūmiņa) (7)
2016.05.19.-20. Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference Preiļos
2016.05.19.-20. Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference Preiļos (7)
2016.05.17. Pasākums
2016.05.17. Pasākums "Top 10" (9)
2016.05.11. Pasākums
2016.05.11. Pasākums "Ceļā uz skolu" (8)
2016.04.21. Pasākums
2016.04.21. Pasākums "Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu" (8)
2016.04.20. Ideju tirgus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
2016.04.20. Ideju tirgus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  (22)
2016.04.15. Tikšanās ar rakstnieku-žurnālistu Arno Jundzi
2016.04.15. Tikšanās ar rakstnieku-žurnālistu Arno Jundzi (8)
2016.04.07. Pasākums
2016.04.07. Pasākums "Pasaules pasakas mazajiem" bērnu apkalpošanas nodaļā (6)
2016.03.16. Tikšanās lasītāju klubā
2016.03.16. Tikšanās lasītāju klubā (4)
2016.03.10. Pasākums „Interneta iespējas praktiskajām vajadzībām” e-prasmju nedēļas ietvaros
2016.03.10. Pasākums „Interneta iespējas praktiskajām vajadzībām” e-prasmju nedēļas ietvaros (6)
2016.03.09. Bibliotekārā stunda Ludzas ģimnāzijas skolēniem
2016.03.09. Bibliotekārā stunda Ludzas ģimnāzijas skolēniem (10)
2016.03.04. Pasākums
2016.03.04. Pasākums "Mans mīļākais grāmatu pasaku varonis" bērnu apkalpošanas nodaļā (6)
2016.03.04. Bibliotekārā stunda Ludzas vidusskolas skolēniem
2016.03.04. Bibliotekārā stunda Ludzas vidusskolas skolēniem (8)
2016.02.16. Pasākums
2016.02.16. Pasākums "Ciparu rotaļas" bērnu apkalpošanas nodaļā (8)
2016.01.19. Pasākums
2016.01.19. Pasākums "Veselība" bērnu apkalpošanas nodaļā (4)
2015.12.21. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotekāru seminārs
2015.12.21. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu bibliotekāru seminārs (7)
2015.12.15. Radošais brauciens uz Cēsu un Limbažu bibliotēkām
2015.12.15. Radošais brauciens uz Cēsu un Limbažu bibliotēkām (16)
2015.12.08.Grega festivāls
2015.12.08.Grega festivāls (10)
2015.11.20. Tikšanās ar Birutu Eglīti un Velgu Vītolu
2015.11.20. Tikšanās ar Birutu Eglīti un Velgu Vītolu (12)
2015.11.09. Ziemeļvalstu Bibliotēkas nedēļas Rīta stundas lasījums
2015.11.09. Ziemeļvalstu Bibliotēkas nedēļas Rīta stundas lasījums  (7)
2015.10.14. Grāmatas
2015.10.14. Grāmatas "Latgales sirdspuksti" prezentācija (11)
2015.10.13.
2015.10.13. "Ideju tirgus" Latvijas bibliotekāru 17.konferences ietvaros (8)
2015.09.26. Grāmatas
2015.09.26. Grāmatas "Ludzas igauņu pasakas" prezentācija (16)
2015.09.24.-25. Latgales novada bibliotēku darbinieku konference
2015.09.24.-25. Latgales novada bibliotēku darbinieku konference (23)
2015.09.22. Tikšanās ar Šauļu bibliotekāriem projekta “Informatīvā servisa vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi attīstība” ietvaros
2015.09.22. Tikšanās ar Šauļu bibliotekāriem projekta “Informatīvā servisa vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi attīstība” ietvaros (4)
2015.08.07. Jeļenas Arbuzovas grāmatas prezentācija
2015.08.07. Jeļenas Arbuzovas grāmatas prezentācija (13)
2015.07.24. Pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā Viru pilsētā
2015.07.24. Pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā Viru pilsētā (23)
2015.06.15. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sebežu (Krievija)
2015.06.15. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sebežu (Krievija) (36)
2015.06.04. Radošā darbnīca
2015.06.04. Radošā darbnīca "Taureņu valstībā" bērnu apkalpošanas nodaļā (9)
2015.05.20. Raiņa un Aspazijas gadā. Ciemos Jasmuižā
2015.05.20. Raiņa un Aspazijas gadā. Ciemos Jasmuižā (10)
2015.05.14. Pasākums
2015.05.14. Pasākums "Ciemos pie Vinnija Pūka" bērnu apkalpošanas nodaļā (11)
2015.05.04. Atzinības krusts - Intai Kušnerei
2015.05.04. Atzinības krusts - Intai Kušnerei (8)
2015.04.23. Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu
2015.04.23. Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu (5)
2015.04.22. pasākums „Dzīvā grāmata”. Saruna ar Ņukšu pagasta „Aizupmājas” saimnieci Ingrīdu Diļevku.
2015.04.22. pasākums „Dzīvā grāmata”. Saruna ar Ņukšu pagasta „Aizupmājas” saimnieci Ingrīdu Diļevku. (11)
2015.04.22. Konkursa „BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā” uzvarētāju apbalvošana
2015.04.22. Konkursa „BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā” uzvarētāju apbalvošana (12)
2015.04.21. Tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni
2015.04.21. Tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni (12)
2015.04.17. Iepazīšanās ar bibliotēkas datu bāzēm
2015.04.17. Iepazīšanās ar bibliotēkas datu bāzēm (4)
2015.03.20. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu 14.Grāmatu svētki Ludzas novada Pildā
2015.03.20. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu 14.Grāmatu svētki Ludzas novada Pildā (24)
2015.03.10.-12. Projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana
2015.03.10.-12. Projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana" ietvaros notika radošā darbnīca (7)
2015.03.05. Tikšanās ar dzejnieci un dramaturģi Māru Zālīti
2015.03.05. Tikšanās ar dzejnieci un dramaturģi Māru Zālīti (9)
2015.03.-04. Pasākumi lasīšanas veicināšanas programmas
2015.03.-04. Pasākumi lasīšanas veicināšanas programmas "Grāmatu starts" ietvaros (8)
2015.02.09. Pasākums
2015.02.09. Pasākums "Kopā par labāku internetu" (6)
2015.01.15. Pasākums senioriem
2015.01.15. Pasākums senioriem "Skaistumkopšanas noslēpumi" (7)
2015.01.14. Pasākums
2015.01.14. Pasākums "Zilās krāsas svētki" bērnu apkalpošanas nodaļā (11)
2014.11.12. Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu
2014.11.12. Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu (7)
2014.11.04. Pasākums
2014.11.04. Pasākums "Ciemos pie Vinnija Pūka" bērnu apkalpošanas nodaļā (10)
2014.11. Projekta „EUROPE DIRECT Austrumlatgalē” ietvaros pasākumi
2014.11. Projekta „EUROPE DIRECT Austrumlatgalē” ietvaros pasākumi "Ludza - atslēga Eiropas vārtos" (4)
2014.10.20. Brauciens uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rīgas kultūras pili
2014.10.20. Brauciens uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rīgas kultūras pili "Ziemeļblāzma" (16)
2014.10.14. Pasākums UNESCO nedēļas Latvijā ietvaros
2014.10.14. Pasākums UNESCO nedēļas Latvijā ietvaros "Skots nu šapa iz Ludzu"  (10)
2014.10.07. Latvijas Lāča ceļojumi
2014.10.07. Latvijas Lāča ceļojumi (12)
2014.09.08. Ludzas, Ciblas, Kārsavas novadu bērni karnevāla gājienā
2014.09.08. Ludzas, Ciblas, Kārsavas novadu bērni karnevāla gājienā "Gribu iet uz bibliotēku" Rīgā (20)
2014.09.01. “ZINĪBU DIENA, JEB CITĀDS 1.SEPTEMBRIS”
2014.09.01. “ZINĪBU DIENA, JEB CITĀDS 1.SEPTEMBRIS” (24)
2014.08.28. Novadu diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
2014.08.28. Novadu diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (12)
2014.06.04.Istras leļļu teātris Lietuvā
2014.06.04.Istras leļļu teātris Lietuvā (2)
2014.05.30. Radošā darbnīca „Video stāstu veidošana Stop Motion tehnikā
2014.05.30. Radošā darbnīca „Video stāstu veidošana Stop Motion tehnikā" (6)
2014.05.15.-16. Pieredzes apmaiņas braucienā Baltkrievijā Glubokoje pilsētā
2014.05.15.-16. Pieredzes apmaiņas braucienā Baltkrievijā Glubokoje pilsētā (29)
2014.05.12. Konkursa „ES erudīts” noslēguma pasākums
2014.05.12. Konkursa „ES erudīts” noslēguma pasākums (6)
2014.04.24. Pasākums
2014.04.24. Pasākums "Veras Aņisimovas daiļrade". Tikšanās ar V.Aņisimovas meitu Ņinu Adiļeviču (9)
2014.04.23. Pasākums „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”
2014.04.23. Pasākums „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” (8)
2014.04.22. Pasākums senioriem „Esi izglītots un vesels”
2014.04.22. Pasākums senioriem „Esi izglītots un vesels” (6)
2014.04. Novadpētniecības konkurss
2014.04. Novadpētniecības konkurss (41)
2014.03.11. Pasākums pensionāriem
2014.03.11. Pasākums pensionāriem "Dārzkopības padomi" (4)
2014.02.27. Projekta „EUROPE DIRECT Austrumlatgalē” ietvaros pasākumi „Eiropas iespējas Tev un Man”
2014.02.27. Projekta „EUROPE DIRECT Austrumlatgalē” ietvaros pasākumi „Eiropas iespējas Tev un Man” (4)
2014.01.24.
2014.01.24. "Bērnu žūrija-2013" noslēguma pasākums 1.-4.klasēm (13)
2014.01.18. Akcijā
2014.01.18. Akcijā "Grāmatu draugu ķēde"  (19)
2013.12.03. Pasākums
2013.12.03. Pasākums "Balti, tīri sniega vīri" bērnu apkalpošanas nodaļā (7)
2013.11.20. Pasākums
2013.11.20. Pasākums "Viens pa ceļu gāja uz bibliotēku" bērnu apkalpošanas nodaļā (5)
2013.11. Pasākumi „Mācies par Eiropas Savienību”
2013.11. Pasākumi „Mācies par Eiropas Savienību” (5)
2013.10.16. Pasākums
2013.10.16. Pasākums "Bērnu rakstnieki un dzejnieki par rudeni" bērnu apkalpošanas nodaļā (4)
2013.09.27. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 12. Grāmatu svētki Ludzā
2013.09.27. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu 12. Grāmatu svētki Ludzā (28)
2013.06.13.-15. Brauciens uz Dembicu (Polija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2013.06.13.-15. Brauciens uz Dembicu (Polija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros  (36)
2013.06. Apaļais stūris ir maģisks: radošā darbnīca Ludzas bibliotēkā
2013.06. Apaļais stūris ir maģisks: radošā darbnīca Ludzas bibliotēkā (6)
2013.05.31. Krājuma „Резекненский поэтический вестник 2010 – 2013” prezentācija
2013.05.31. Krājuma „Резекненский поэтический вестник 2010 – 2013” prezentācija (6)
2013.05.21. Pasākums
2013.05.21. Pasākums "Kukainīši" bērnu apkalpošanas nodaļā (8)
2013.05.15. Ludzas novada diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
2013.05.15. Ludzas novada diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (20)
2013.04.Bibliotēku nedēļas aktivitātes Ludzā
2013.04.Bibliotēku nedēļas aktivitātes Ludzā (8)
2013.04.19. Dzejas izrāde “Gaistošo dzejnieku klubs”
2013.04.19. Dzejas izrāde “Gaistošo dzejnieku klubs” (17)
2013.04.07. Literārais rīts
2013.04.07. Literārais rīts "Palasīsim kopā" (17)
2013.03.18.-23. Brauciens uz Reggio Calabria projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros
2013.03.18.-23. Brauciens uz Reggio Calabria projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros  (24)
2013.03.15.
2013.03.15. "Bērnu žūrija - 2012" noslēguma pasākums uz Pauguļu ezera  (12)
2013.02.22. Pasākumi
2013.02.22. Pasākumi "Cieni sevi un citus internetā" Bērnu bibliotēkā (14)
2013.02.20.-24. Brauciens uz Boloņu (Itālija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2013.02.20.-24. Brauciens uz Boloņu (Itālija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros  (29)
2013.01.29. Pasākums
2013.01.29. Pasākums "Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa" bērnu bibliotēkā (8)
2012.11.28. Brauciens uz Dembicu (Polija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2012.11.28. Brauciens uz Dembicu (Polija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros  (10)
2012.10.18. Dzejas pasākums “…kad dvēselē dzimst vārdu ziedi” - tikšanās ar dzejniecēm-novadniecēm Intu Naglu un Anitu Šneideri-Kairišu.
2012.10.18. Dzejas pasākums “…kad dvēselē dzimst vārdu ziedi” - tikšanās ar dzejniecēm-novadniecēm Intu Naglu un Anitu Šneideri-Kairišu. (9)
2012.10.15. Brauciens uz Felicianovas, Briģu un Istras bibliotēkām
2012.10.15. Brauciens uz Felicianovas, Briģu un Istras bibliotēkām (16)
2012.10.10.-14. Brauciens uz Gaziantep (Turcija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2012.10.10.-14. Brauciens uz Gaziantep (Turcija) projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros  (20)
2012.09.28. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu 11.Grāmatu svētki Ludzas novada Nirzā
2012.09.28. Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novadu 11.Grāmatu svētki Ludzas novada Nirzā (20)
2012.08.27.-29. Tikšanās Ludzā projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros
2012.08.27.-29. Tikšanās Ludzā projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros  (21)
2012.06.27.-30. Brauciens uz Šauļiem projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2012.06.27.-30. Brauciens uz Šauļiem projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros (44)
2012.06.05.-07. Brauciens uz Roķišķiem projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros
2012.06.05.-07. Brauciens uz Roķišķiem projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros  (10)
2012.05.08. Pasākums
2012.05.08. Pasākums "Balta piena upe tek" Bērnu bibliotēkā (8)
2012.04.26. Pasākums „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu”
2012.04.26. Pasākums „Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu” (6)
2012.04.24. “Mazais Princis” - vai šodien ir aktuāli?
2012.04.24. “Mazais Princis” - vai šodien ir aktuāli? (9)
2012.03.21.-24. Brauciens uz Parizi projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2012.03.21.-24. Brauciens uz Parizi projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros (32)
2012.02.27-2012.03.04. Brauciens uz Turciju projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros
2012.02.27-2012.03.04. Brauciens uz Turciju projekta „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society” ietvaros (31)
2012.02.25. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums kopā ar Ludzas pilsētas ģimnāziju
2012.02.25. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums kopā ar Ludzas pilsētas ģimnāziju (8)
2012.02.15. Tikšanās ar rakstnieci Santu Mežābeli
2012.02.15. Tikšanās ar rakstnieci Santu Mežābeli (5)
2012.02.13. Vladimira Nikonova fotogrāfiju izstāde „Tiesas diena, jeb prezidenta vēlēšanas”
2012.02.13. Vladimira Nikonova fotogrāfiju izstāde „Tiesas diena, jeb prezidenta vēlēšanas” (6)
2011.10.24. Pasākums
2011.10.24. Pasākums "Meža dzīvnieki" bērnu apkalpošanas nodaļā (6)
2011.10.17.-20.Tikšanās Ludzā projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros
2011.10.17.-20.Tikšanās Ludzā projekta „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning” ietvaros (20)
2011.10.14. 10.Grāmatu svētki Blontos
2011.10.14. 10.Grāmatu svētki Blontos (20)
2011.10.06. Tikšanās ar kinorežisoru Hercu Franku
2011.10.06. Tikšanās ar kinorežisoru Hercu Franku (8)
2011.10 Brauciens uz Londonu projekta
2011.10 Brauciens uz Londonu projekta "European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society" ietvaros (15)
2011.09.28.Pasākums
2011.09.28.Pasākums "Cauri grāmatu vārtiem uz brīnumu" bērnu apkalpošanas nodaļā (4)
2011.09.15. Brauciens uz Līvānu novada centrālo bibliotēku
2011.09.15. Brauciens uz Līvānu novada centrālo bibliotēku (15)
2009.04.29. Ceļojošā izstāde
2009.04.29. Ceļojošā izstāde (7)
2009.04.23 Pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu
2009.04.23 Pasākums “Tikšanās ar noslēpumaino grāmatu" (12)
2009.04.16 Erudīcijas konkurss
2009.04.16 Erudīcijas konkurss (6)
2008.12.08 Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām
2008.12.08 Akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām" (17)
2008.10.03. Ludzas rajona 7. Grāmatu svētki
2008.10.03. Ludzas rajona 7. Grāmatu svētki (19)
2008.09.30.Dzejas grāmatas atvēršanas svētki
2008.09.30.Dzejas grāmatas atvēršanas svētki (19)
2008.09.19.ESIP aktivitātes Ludzas pilsētas ģimnāzijā
2008.09.19.ESIP aktivitātes Ludzas pilsētas ģimnāzijā (7)
2008.08.14. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krieiviju
2008.08.14. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krieiviju (17)
2008.07.15.Brauciens uz Roķišķiem
2008.07.15.Brauciens uz Roķišķiem (7)
2008.04.25. Brauciens uz Grieķiju
2008.04.25. Brauciens uz Grieķiju (13)
2008.03. Bibliotekāri mācās
2008.03. Bibliotekāri mācās (8)
2007.gads. Foto
2007.gads. Foto (14)
2007.12.07.L.Punculei-
2007.12.07.L.Punculei- "Lielā lasītāju balva 2007" (7)
2007.11.29. Pasākums ”Apceceļosim ES
2007.11.29. Pasākums ”Apceceļosim ES" (4)
2007.11.08. Tikšanās ar rakstniekiem
2007.11.08. Tikšanās ar rakstniekiem (5)
2007.10.15. Direktores brauciens uz Briseli
2007.10.15. Direktores brauciens uz Briseli (11)
2007.10.09. Ludzas rajona 6. Grāmatu svētki
2007.10.09. Ludzas rajona 6. Grāmatu svētki (20)
2007.09.19. Brauciens uz Ostrovu
2007.09.19. Brauciens uz Ostrovu (12)
2007.09. Latgales novadpētniecība
2007.09. Latgales novadpētniecība (4)
2007.08.19. D.Priedes grāmatas
2007.08.19. D.Priedes grāmatas (15)
2007.07. Radošais brauciens uz Holandi
2007.07. Radošais brauciens uz Holandi (10)
2007.04.27. Tikšanās ar „noslēpumaino
2007.04.27. Tikšanās ar „noslēpumaino" grāmatu (7)
2006.12.06. Kultūrvēstures datu bāzes izveidošana
2006.12.06. Kultūrvēstures datu bāzes izveidošana (5)
2006.11.16. Bibliotēkas akreditācija
2006.11.16. Bibliotēkas akreditācija (4)
2006.10.05. Projekta prezentācija
2006.10.05. Projekta prezentācija (9)
2006.09.28. Seminārs Zarasams pilsētā
2006.09.28. Seminārs Zarasams pilsētā (5)
2006.09.23. LPGB direktore Dublinā
2006.09.23. LPGB direktore Dublinā (9)
2006.09.07. Pieredzes apmaiņu brauciens Ludza – Bauska – Lietuva
2006.09.07. Pieredzes apmaiņu brauciens Ludza – Bauska – Lietuva (11)
2006.06.26.Ludzas rajona 5.grāmatu svētki
2006.06.26.Ludzas rajona 5.grāmatu svētki (13)
2006.05.16. Brauciens uz Ventspils bibliotēku
2006.05.16. Brauciens uz Ventspils bibliotēku (7)
0.Viktoru Trojanovski atceroties
0.Viktoru Trojanovski atceroties (13)
0.Vēstures mirkļi Ludzā
0.Vēstures mirkļi Ludzā (29)
0.Tverot mirkļus no bibliotēkas dzīves
0.Tverot mirkļus no bibliotēkas dzīves (10)
0.Top-10. 2015.gadā lasītākie žurnāli
0.Top-10. 2015.gadā lasītākie žurnāli (10)
0.Top-10. 2015.gadā lasītākās avīzes
0.Top-10. 2015.gadā lasītākās avīzes (10)
0.Tev mūžam dzīvot, Latvija!
0.Tev mūžam dzīvot, Latvija! (11)
0.Psiholoģija mums pašiem
0.Psiholoģija mums pašiem (15)
0.LUDZA! LUDZA! TALĀ TEIKSMA
0.LUDZA! LUDZA! TALĀ TEIKSMA (15)
0.Ir atkal Ziemassvētki klāt!
0.Ir atkal Ziemassvētki klāt! (13)
0.Ģimenes krājumi
0.Ģimenes krājumi (9)
0.Dekoratīvās mākslas pasaulē
0.Dekoratīvās mākslas pasaulē (13)
0.
0."Mans mūžs jau arī tikai piliens rasā..." Andris Vējāns (12)
0. „Priekšā, kā laista pēc mūžīgo norunas stāvēja pakalnos Ludza” /B.Martuževa/
0. „Priekšā, kā laista pēc mūžīgo norunas stāvēja pakalnos Ludza” /B.Martuževa/ (13)
0. Tverot mirkļus no bibliotēkas dzīves
0. Tverot mirkļus no bibliotēkas dzīves (17)
0. Pārlapojot Ludzas avīžu lappuses (1950-tie gadi)
0. Pārlapojot Ludzas avīžu lappuses (1950-tie gadi) (10)
0. No mīlestības mīlestība zied
0. No mīlestības mīlestība zied  (11)
0. Ludzas bibliotēka 100 gadu garumā
0. Ludzas bibliotēka 100 gadu garumā (17)
0. Fotomirkļi Ludzā pirms simts gadiem: Vulfa Franka fotodarbnīca
0. Fotomirkļi Ludzā pirms simts gadiem: Vulfa Franka fotodarbnīca (17)
0. Fotomirkļi Ludzā pirms simts gadiem. Mihaila Cemeļa fotodarbnīca
0. Fotomirkļi Ludzā pirms simts gadiem. Mihaila Cemeļa fotodarbnīca (14)
0. Dārzeņu pasaule
0. Dārzeņu pasaule (10)
Powered by Phoca Gallery