Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir Ludzas pilsētas domes kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Ludzas rajona iedzīvotājiem un viesiem.

Bibliotēka savā darbībā ievēro Satversmi, LR Bibliotēku likumu, likumu ”Par pašvaldībām” un citus LR likumus, MK noteikumus, citus normatīvos aktus, Ludzas pilsētas domes lēmumus un rīkojumus, Bibliotēkas izmantošanas noteikumus un Bibliotēkas nolikumu.

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka apkalpo Ludzas pilsētas un rajona iedzīvotājus un ciemiņus.