JAUNĀS GRĀMATAS 2021. GADA MAIJĀ

Nozaru literatūra

Beks, Klauss.  Mediju un komunikācijas zinātne : monogrāfija / Klauss Beks ; latviešu izdevums profesora Dr. phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātniskajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. – 384 lpp. : ilustrācijas. – (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; 10). – Tulkots no vācu valodas.        ISBN 9789934543296.

Bubnovskis, Sergejs.  Veseli asinsvadi jeb kāpēc cilvēkam ir muskuļi ; Galvassāpes jeb kāpēc cilvēkam ir pleci / Sergejs Bubnovskis ; no krievu valodas tulkojušas Iveta Boge un Ieva Rudzinska ; redaktors Gints Tenbergs. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 271, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas.        ISBN 9789934093067.

Holiss, Džeimss.  Viduspāreja : no posta līdz piepildījumam pusmūžā / Džeimss Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; no angļu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 160 lpp.         ISBN 9789934089466.

Liepiņa, Kristīne.  Pamirs mana sirds mīlestībā / Kristīne un Kristaps Liepiņi ; redaktore Ita Ankoriņa ; Kristapa Liepiņa zīmējumi, fotogrāfijas un vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].  – 295, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934092923.

Даников, Н. И.  Целебный витамин D : [эффективен при снижении иммунитета, коронавирусе, ухудшении зрения, болезнях суставов, бессоннице и депрессии] / Н. И. Даников. – Москва : Эксмо, 2021. – 284, [1] с. – (Я привлекаю здоровье). – Алф. указ.: с. 282-284.        ISBN 9785699752720.

Колеман, Джон.  Комитет 300. Тайны мирового правительства [Текст] : [перевод с английского] / Джон Колеман. – Москва : Родина, 2021. – 269, [2] с. – (Хозяева мира).       ISBN 9785907024861.

Новый испанско-русский и русско-испанский словарь : 100000 слов и словосочетаний / составитель Е. С. Ершова. – Москва : Дом Славянской книги, 2020. – 926, [1] с.        ISBN 9785915031424.

Симаков, Владимир.  Печи, камины и барбекю для дачи : полная энциклопедия кладки, установки и ремонта своими руками : виды и устройство, технологии кладки, материалы и инструменты / Владимир Симаков. – Москва : Эксмо, 2021. – 269, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., табл. – (Дачный помощник). – Указ.: с. 267-268.        ISBN 9785041187859.

 

Daiļliteratūra

Baha, Tabea.  Atgriešanās Kamēliju salā : [romāns] / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojušas Inese Miesniece un Ilona Burka ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 334, [2] lpp.         [3. grām.].        ISBN 9789934090851.

Edvardsons, Matiass.  Labie kaimiņi : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; Vizma Zaķe, tulkojums latviešu valodā ; Nataljas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 412, [2] lpp.        ISBN 9789934156465.

Hārpere, Džeina.  Dabas spēki : romāns / Džeina Hārpere ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 365, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934093104.

Hilderbrenda, Elīna.  Divdesmit astoņas vasaras : romāns / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 511 lpp.         ISBN 9789934250101.

Ikstena, Nora.  Ūdens mirdzēšana / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas. – Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).        ISBN 9789934595288.

Janagihara, Hanja.  Mazliet dzīvības : romāns / Hanja Janagihara ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 734, [1] lpp.        ISBN 9789934083976.

Janovskis, Gunars.  Ines : romāns / Gunars Janovskis ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava, 2021. – 367, [1] lpp.        ISBN 9789934204630.

Kastena, Mona.  Glābiet mūs : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 302, [1] lpp.        ISBN 9789934093180.

Kejs, Adams.  Mazliet sāpēs : jaunā ārsta slepenā dienasgrāmata / Adams Kejs ; tulkojuma un literārā teksta konsultanti Dace un Pols Lorensi. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 270, [1] lpp. – Tulkots no angļu valodas.        ISBN 9789934091773.

Knaidla, Laura.  Ne pazaudē mani : romāns / Laura Knaidla ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Gunta Kalniņa. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 358, [1] lpp. – Grāmatas “Ne pieskaries man” turpinājums.        ISBN 9789934158964.

Korija, Džeina.  Kļūdu labirints : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, [2021].  – 463 lpp.        ISBN 9789934250118.

Kovaļova, Lelde.  Šoseja : [trilleris] / Lelde Kovaļova ; māklsiniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa ; redaktore Ilze Brēmere. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 251, [2] lpp.        ISBN 9789934158841.

Kurzemnieks, Kārlis.  Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. – Rīga : Jumava, [2021].  – 254, [2] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934204678.

Matvejeva, Anna.  Djatlova pāreja : deviņu tūristu nāves noslēpums : romāns / Anna Matvejeva ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; atdzejojumi: Lauris Veips ; izdevuma noformējumā izmantotas fotogrāfijas no Jurija Kunceviča privātā arhīva. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 271, [16] lpp. : fotogrāfijas.        ISBN 9789934156397.

Niedra, Andrievs.  Mana bērnība un mani puikas gadi / Andrievs Niedra ; Lindas Zulmanes priekšvārds ; literārā redaktore Renāte Punka ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 301, [2] lpp. – Grāmata sagatavota pēc izdevuma – Andrievs Niedra “Mana bērnība un mani puikas gadi”, E. Kreišmaņa apgāds, Rīgā, 1943.        ISBN 9789984238449.

Nuts, Zane.  Kaut kāds finglieris : patiess stāsts par augšanu mīlestībā / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Inta Lepere ; vāka foto Elīna Andersone ; Intas Leperes un Aigara Riekstiņa vāka dizains. – [Priekuļu novads] : NUTS Family, 2021. – 224 lpp.        ISBN 9789934893575.

Ouensa, Dēlija.  Kur vēži dzied : romāns / Dēlija Ouensa ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 381, [1] lpp.         ISBN 9789934092817.

Puriņa, Inga.  Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 207, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2021/4 (262).        ISBN 9789934157912.

Vaita, Kārena.  Svešinieki no Montegjūstrītas : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 474 lpp. – (Tredstrītas sērija ; 3).        ISBN 9789934250132.

Veronēzi, Sandro.  Kolibri : romāns / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais konsultants Arturs Hansons ; vāka dizains: Rihards Delvers. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 286, [1] lpp. – Vāka dizainam izmantota Kristīnes Luīzes Avotiņas glezna “Paši savā pasaulē”.        ISBN 9789984238432.

Zeibots, Andris.  Lēngaitis / Andris Zeibots ; mākslinieks Jānis Esītis; redaktores Gundega Blumberga un Dace Sparāne-Freimane. – Rīga : Dienas Grāmata, 2021. – 537, [4] lpp.        ISBN 9789934595264.

 

Алюшина, Татьяна.  Крымский роман : роман / Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо, 2021. – 314, [1] с. – 16+.        ISBN 9785041137502.

Арбатова, Мария.  Вышивка по ворованной ткани : [роман] / Мария Арбатова. – Москва : Эксмо, 2021. – 462 с. – 18+. – На обл.: 18+. Содержит нецензурную брань.        ISBN 9785041127886.

Арсеньева, Елена.  Дуэль на брачном ложе : [роман] / Елена Арсеньева. – Москва : Эксмо, 2020. – 410, [1] с. – (Русская красавица).        ISBN 9785041090456.

Бакман, Фредрик.  Вторая жизнь Уве : роман / Фредрик Бакман ; [пер. со швед. Руслана Косынкина]. – Москва : Синдбад, 2021. – 378, [3] с. – 16+. – Ориг. назв.: Backman, Fredrik. En man som heter Ove, 2012.        ISBN 9785001310846.

Барсукова, Лана.  Счастливые неудачники : [роман в пяти новеллах] / Лана Барсукова. – Москва : Эксмо, 2021. – 313, [2] с. : ил. – [16+].        ISBN 9785041193072.

Бачинская, Инна.  Женщина в голубом : [роман] / Инна Бачинская. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Детектив сильных страстей). – 16+.        ISBN 9785041158989.

Бочарова, Татьяна.  Черное облако души : [роман] / Татьяна Бочарова. – Москва : Эксмо, 2021. – 316, [2] с. – (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). – 16+.        ISBN 9785041187088.

Воронова, Мария.  Из хорошей семьи : [роман] / Мария Воронова. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Суд сердца. Романы Марии Вороновой). – 16+.
ISBN 9785041189662.

Герритсен, Тесс.  Лихорадка : [роман] / Тесс Герритсен ; пер. с англ. И. Литвиновой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2021. – 412, [2] с. – (Звезды мирового детектива).        ISBN 9785389178304.

Грин, Ирина.  Зыбучие пески судьбы : [детективный роман] / Ирина Грин. – Москва : Эксмо, 2021. – 349, [1] с. – (Переплетение чувств).        ISBN 9785041183974.

Данилова, Анна.  Прости меня, твою убийцу : роман / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2021. – 318 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив). – 16+.        ISBN 9785041196240.

Кейн, Рейчел.  Волчья река : роман / Рейчел Кейн ; [перевод с английского М. В. Смирновой]. – Москва : Эксмо, 2019. – 381, [1] с. – (Бестселлер Amazon). – 16+. – Ориг. назв.: Caine, Rachel. Wolfhunter River, 2019. – На обложке: Продолжение цикла “Мертвое озеро”.        ISBN 9785041045494.

Колган, Дженни.  Книжный магазинчик счастья : [роман] / Дженни Колган ; пер. с англ. Татьяны Голубевой. – Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. – 443, [3] с. – 16+. – Ориг. назв.: Colgan, Jenny. The Bookshop on the Corner, 2016.        ISBN 9785389174610.

Леонтьев, Антон.  Луна на дне пруда : [роман] / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2021. – 349, [1] с. – (Авантюрная мелодрама). – 16+.        ISBN 9785041195601.

Матвеева, Анна.  Перевал Дятлова, или Тайна девяти : роман / Анна Матвеева ; предисловие Алексея Иванова ; вступительное слово автора. – Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2021. – 312, [2] с. – (Кинобестселлеры). – 16+.        ISBN 9785171353421.

Метлицкая, Мария.  Стоянка поезда всего минута : [сборник] / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2021. – 316, [2] с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). – 16+.
Содерж.: Стоянка поезда всего минута ; Гуся ; Любит – не любит.        ISBN 9785041169305.

Миронина, Наталия.  Не разлей вода : [повести] / Наталия Миронина. – Москва : Эксмо, 2021. – 284, [2] с. ; 21 см. – (Счастливый билет). – [16+].
Содерж.: Не разлей вода ; Хорошие деньги.        ISBN 9785041192679.

Рубанов, Андрей.  Человек из красного дерева : роман / Андрей Рубанов. – Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. – 507, [1] с. – 18+.        ISBN 9785171349301.

Солнцева, Наталья.  Оборотень по наследству : [роман] / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ, 2020. – 348, [1] с. – (Мистический детектив). – 16+.        ISBN 9785171191399.

Тамоников, Александр.  Олимпийская бойня / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Спецназ КГБ).        ISBN 9785041165024.

Цыпкин, Александр.  Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы / Александр Цыпкин. – Москва : АСТ, 2020. – 255 с. – (Одобрено РУНЕТОМ).        ISBN 9785171058227.

Яхина, Гузель.  Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина. – Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. – 507, [5] с. – (Проза Гузель Яхиной). – 16+.        ISBN 9785171354794.

Jaunumi Lasītavā

Kiope, Māra.  Klātbūtne : latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs / Māra Kiope ; [zinātniskie recenzenti: Jānis Priede, Žanete Narkēviča, Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; literārā redaktore Arta Jāne]. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, – 521 lpp. : faksimils, il., portr. – (Filosofiskā bibliotēka. Letonika). – Bibliogrāfija: 457.-490. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Virstitulā: LU Filozofijas un socioloģijas institūts. – Personvārdu rādītājs: [519].-521. lpp.        ISBN 9789934506260.