Aleksandrs Jakimovs (1961.1.X)

jakimovs2Dzejnieks, jurists, politiķis.

Dzimis Kazahstānā. 1979.gadā beidzis Ludzas 2. vidusskolu, 1988.gadā – Latvijas Valsts universitāti, 1995.g. M. Gorkija Literatūras institūtu Maskavā.

No 1989. līdz 1993. gadam bijis Ludzas rajona Tautas tiesas tiesnesis, pēc tam līdz 2010. gadam – zvērināts advokāts. Bijis Ludzas novada un 10. – 12. Latvijas Saeimas deputāts.

A.Jakimova dzejoļi publicēti vairākos izdevumos: Rēzeknē iznākošajā ikgadējā vietējo dzejnieku almanahā, kā arī vēstnesī : “Резекненский Поэтический Вестник 2010-2013”, krājumā “Он из тиких районных стониц” u.c. . A.Jakimovs – redaktors un sastādītājs grāmatām: “Русская поэзия Латгалии ХХ-ХХI век”, „Русская поэзия Латвии”, „Засмотревшийся в озера”. Dzejoļu krājumu “Сборник стихов” un „Колокольный звон, плывущий” – autors.

Ir Starptautiskās prozaiķu un publicistu asociācijas biedrs.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs