Animācijas filmiņa “Kačeiša patmalis”

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansētā projekta “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā”/ HOME; Nr. LLI-422 ietvaros Ludzas novada bibliotēka sadarbībā ar Ludzas pilsētas vidusskolas 4.b klasi un skolotāju Inetu Misāni izveidoja Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” latgaliskās versijas “Kačeiša patmalis” animācijas filmiņu.