Apkārt Eiropai…


dsc05121Vasaras brīvdienu laikā, projekta “Eirope Direct Austrumlatgalē” ietvaros, Ludzas novada bibliotēka rīkoja  pasākumus bērniem ar mērķi mudināt interesi par Eiropas Savienības valstīm. Pasākumi tika rīkoti  Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.-4. klašu vasaras nometnes dalībniekiem.

Eiropas dabas vizītkartes

Nometnes dalībnieki iepazinās ar ES valstu simboliem – putniem, dzīvniekiem un puķēm. Pasākima  gaitā bērni meklēja un prezentēja materiālus par Eiropas dabas vizītkartēm. Noslēgumā bibliotēkas darbinieki organizēja radošo darbnīcu, kur  no plastmasas podiņiem bērni veidoja mežu iemītniekus – trollīšus.

Atrakciju parki Eiropā

Uz grīdas aplī bija saliktas lapas ar tekstu par daudzajiem neparastajiem atrakciju parkiem Eiropā. Bērni griezās  improvizētajā karuselī un izvēlējās vienu lapu. Informācija bija jāizlasa un jāatstāsta citiem pasākuma dalībniekiem. Pasākuma beigās notika radošā darbnīcā, kuras gaitā  bērni zīmēja savu sapņu atrakciju parku.

Eiropas garša

Bērniem tika dots uzdevums interneta vietnēs sameklēt ES valstu pazīstamākos ēdienus, uzzināt un pastāstīt par  to sastāvdaļām. Pasākuma dalībnieki cienājās ar popkornu un skatījās multfilmu par Karlsonu – pasaulē labāko saldumu izēdāju. Radošās darbnīcas gaitā no papīra tika darinātas  konfektes.

Eiropas galvaspilsētas

Pasākuma dalībnieki sadalījās  pa pāriem. Katrs pāris izvēlējās kādu no Eiropas Savienības valstu galvaspilsētām un interneta vietnēs meklēja informāciju par pilsētu un  tās neparastākajām vietām. Par sameklētiem faktiem  bija jāpastāsta pārējiem pasākuma dalībniekiem.

FOTO