Arhīvs

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Apšeniece, Leontīne, 1939-.  Saules dārzs : dzejoļi bērniem / Leontīne Apšeniece ; māksliniece Irēna Žguta ; sastādītāja un redaktore Guna Pitkevica ; latgaliešu rakstu valodas konsultante Dr.phil. Ilze Sperga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 112, [7] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934098222. Erne, Andrea.  Svinam Ziemassvētkus! : izzinoša grāmata bērniem no 2 …

Ludzas novada bibliotēkas (Ludzas NB) Bērnu apkalpošanas nodaļas 3.stāvs   PROGRAMMĀ: 10:00-10:05 SEMINĀRA SĀKUMS 10:05-10:45 Facebook – bibliotekāra darba rīks      Gunita Kapilinska, Ludzas NB bibliogrāfe 10:45-11:00 Aktuālais – grāmatu iepirkums, BIS ALISE      Taisija Loginova, Ludzas NB IIS ALISE administratore 11:00-11:30 Atskats uz LBB Latgales nodaļas bibliotekāru konference “Latgales kultūras mantojuma sardzē: …

Nozaru literatūra Bredforda, Sāra.  Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 462.-493. lpp.        ISBN 9789934290909. – VĒRTĪGO GRĀMATU …

Saskaņā ar likumiem “Par valsts budžetu 2022. gadam” un “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” Latvijas Kultūras ministrija piešķīrusi finansējumu projekta “Grāmatu iepirkums, grāmatu starts un lasīšanas veicināšanas programma” īstenošanai. Pēc Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna šogad tika īstenots projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 2022”, kura mērķis ir gan atbalstīt …

Marija Kārkla:  Ludzas novada bibliotēkas telpās pirms 50 gadiem iededzu sveces liesmu un uzsāku savas darba gaitas bibliotēkā. Tad skolotājas un skolas vadības darbs. Darba gaitas beigušās, bet interese par cilvēku, vēlme izzināt palikusi. Uzkrājusies pieredze un radušās atbildes uz jautājumiem: kā justies labi? kā būt veselam? Pasākumā “Četri soļi ceļā uz veselību” dalīšos pieredzē. …