Arhīvs

Vakar, 11.maijā, Ludzas novada bibliotēkā noritēja ikgadējs pasākums “Dzīvā grāmata”. Kuru tradicionāli vadīja Vanda Žulina. Šoreiz interesentiem bija iespēja tikties ar īsteniem Latgales patriotiem, latgaļu identitātes veidotājiem, seno arodu popularizētājiem Līgu un Ēriku Kondrātiem. Tikšanās ar aktīvo ģimeni noritēja silti ģimeniskā gaisotnē.  

Grāmatas mazajiem lasītājiem.  Baterfīlda, Moira.  Kā dzīvo Bites / Moira Baterfīlda, Vivjena Mainekere ; no angļu val. tulk. Ita Lapsa. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. – 47, [1] lpp. : il. – Uz vāka: Iepazīsti bišu dzīvi kopā ar Bitīti Dūcīti!  ISBN 9789934095894. Berzinska, Lilija, 1978-.  Atmiņu kaste / Lilija Berzinska ; ar autores …

Nozaru literatūra Abonementā Bole, Dace.  Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: Ing., PhD Maria Kovačova, Dr. Phil. Velga Vēvere. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. – 99 lpp. : tabulas, diagrammas. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). – Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu …