Arhīvs

Saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”, kuri nosaka valsts un pašvaldību dibināto bibliotēku akreditācijas kārtību un termiņus, Ludzas novada bibliotēka iesniedza nepieciešamo dokumentu paketi bibliotēkas akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusā. 2006.gada 10.novembrī Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija iepazinās ar reālajiem darba apstākļiem bibliotēkā. Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums par Ludzas …

Seminārā darbā piedalījās Lietuvas publisko bibliotēku direktori, speciālisti no Igaunijas Nacionālās bibliotēkas un Viljandi publiskās bibliotēkas (Igaunija). Pateicoties kontaktiem, kuri tika nodibināti, Ludzas pilsētas domes delegācijai viesojoties Zarasams pilsētā, uz Lietuvas bibliotekāru semināru bija paaicinātas arī Ludzas bibliotekāres. Ludzas bibliotekāres dalījās savā darba pieredzē. Prezentācijas gaitā S.Onufrijeva sniedza informāciju par rajonu un pilsētu, pastāstīja par …

Brauciena mērķis bija iepazīties ar Īrijas pieredzi un informējot sabiedrību veidot diskusiju par ES jautājumiem. Veselu nedēļu Inta apguva īru pieredzi kā veidot komunikāciju ar sabiedrību ES jautājumos, iepazinās ar Īrijas attīstību pēc iestāšanās ES un mūsdienu situāciju ekonomiskajā un sociālajā ziņā. Koordinatores apmeklēja Īrijas Nacionālo bibliotēku, Īrijas parlamentu, Ārlietu ministriju un citas iestādes, kā …

Projektu finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Ludzas rajona padome. Ludzas rajona kultūras darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar kultūras dzīvi Bauskā un Biržu rajonā (Lietuva) un piedalīties seminārā „Kultūrpolitika Lietuvā un tās praktiskā realizācija kultūras iestādēs” Braucienā laika tika apmeklēti Bauskas bibliotēka un tautas nams, Bauskas pils, Ceraukstes un Gailīšu tautas nami un bibliotēkas, Plūdoņa …

Par izstādi: Fotomākslas personālizstāde “Prizma” ir kā atskaites punkts par pirmo gadu, kas aizsāka autora Aivara Buļa aizraušanos ar fotogrāfiju kā izteiksmes līdzekli mākslā. Visi izstādītie darbi tapuši laikposmā no 2005.-2006. gadam. tādējādi aptverot autora skatījumu uz lietām un vidi sev apkārt šai laikā. Šim radošajam posmam raksturīgi sevis meklējumi un eksperimentēšana ar fotogrāfiju. Tas …

„Bibliotēka ir brīnumiem pilna vieta” (bija pieteikts VKKF Starpnozaru konkursam, piešķirtais finansējums Ls 100.00). Ludzas bibliotēka ir vecākā pilsētas kultūras iestāde. Projekta mērķis ir – izveidot pastāvīgus izstāžu stendus par Ludzas bibliotēkas vēsturi, iekļaujot tajos informāciju par bibliotēkas attīstības posmiem, bibliotēkas vadītājiem un darbiniekiem, kā arī ilustratīvo materiālu (fotogrāfijas, zīmogu paraugus u.c.) „Kultūrvēstures datu bāzes …

Konkursa sagatavošanās posms:Radošā pasākuma informatīvā apraksta gatavošana no 2011. gada 3. janvāra līdz 28. janvārim. Pasākumam jābūt interesantam un aizraujošam. Iesakām pasākuma scenārija/apraksta gatavošanā iesaistīt bērnus un jauniešus. Pasākuma informatīvajā aprakstā (ne vairāk kā 2 A4 lapas) jānorāda: 1)    pasākuma nosaukums; 2)    norises vieta; 3)   organizatora/u vārds/i, uzvārds/i, 4)    tēma, 5)    mērķis, 6)    mērķauditorija; 7)    kā tiks izplatīta informācija …