Ārlietu ministrija izsludina Latvijas starptautiskās atzīšanas “de iure” simtgadei veltītu konkursu jauniešiem

Sīkāka informācija par konkursu pieejama: https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67169-arlietu-ministrija-izsludina-latvijas-starptautiskas-atzisanas-de-iure-simtgadei-veltitu-konkursu-jauniesiem?fbclid=IwAR3VQhejY_LaPKcaRE6WBOUJm-GNZpHgRHVFW1MT6dcd34f7mbxcqIwZx-Q