ATKLĀTĀ NODARBĪBA “LEĻĻU MĀJA”

Aicinām Jūs uz Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas rīkoto pasākumu “Leļļu māja”.

Bērniem kopā ar vecākiem būs iespēja aktīvi un lietderīgi pavadīt pēcpusdienu no pulksten 16.00 līdz 18.00.

Pasākuma laikā tiks spēlētas spēles un  rīkotas radošās darbnīcas – tiks veidotas lelles un viņu mājas.  Pasākums būs interesants ne tikai meitenēm, bet arī zēniem!

Ludzas bibliotēka aicina iesaistīties  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Home” atklātajā nodarbībā ģimenēm “Family time”. Nodarbības ir domātas ne tikai bērniem, bet arī ģimenēm, to saliedēšanai, kopīga laika pavadīšanai un sadraudzībai.

Nodarbības tiek rīkotas ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus. Lietus gadījumā pasākums tiks atcelts.

Tiekamies 1. jūlijā pie Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas!