Attalinātā grāmatu pasūtīšana

Ludzas bibliotēka sniedz iespēju pieslēgties savam elektroniskajam katalogam www.ludzasbiblio.lv 24 stundas diennaktī.
Lai kļūtu par autorizētu bibliotēkas lietotāju

  • ir jābūt bibliotēkas lasītājam,
  • lasītājs nedrīkst būt parādnieks,
  • lietotājam jāatnāk uz bibliotēku un jāpalūdz izveidot vārdu un paroli.

Kļūstot par autorizēto bibliotēkas lietotāju, lasītājiem ir iespēja pasūtīt grāmatas un pagarināt to lietošanas termiņu, pieslēdzoties bibliotēkas elektroniskajam katalogam.

Lasītāju pieprasījums tiek apstrādāts 24 stundu laikā (darba dienās). Pasūtītās grāmatas tiks rezervētas un glabāsies bibliotēkā abonementā. Pagarināt grāmatu lietošanas termiņu varēs tikai tām grāmatām, kuras nav pieprasījuši citi lietotāji.