Atzinības raksts Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķei

17. novembrī Ludzas novada pašvaldībā mūsu kolēģei Elitai Zirnei tika pasniegts Atzinības raksts par ilggadēju, profesionālu darbu, ieguldījumu Ludzas reģiona bibliotēku darba pilnveidošanā un attīstībā.
Lepojamies!
Mums ir patiess prieks strādāt kopā ar Elitu, lai viss iecerētais izdodas!