Vasaras brīvdienu laikā, projekta “Eirope Direct Austrumlatgalē” ietvaros, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka rīkoja  pasākumus bērniem ar mērķi mudināt interesi par Eiropas Savienības valstīm. Pasākumi tika rīkoti  Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.-4. klašu vasaras nometnes dalībniekiem. Eiropas dabas vizītkartes Nometnes dalībnieki iepazinās ar ES valstu simboliem – putniem, dzīvniekiem un puķēm. Pasākima  gaitā bērni meklēja un prezentēja …

    Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursa ietvaros Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika projekta –  radošās darbnīcas “Krāsainā vasara bibliotēkā” īstenošana.   2013. gadā projekta “Apaļais stūris – maģisks” laikā  tika apgleznota Bērnu apkalpošanas nodaļas gaiteņa sienas daļa. Šogad 15 J.Soikāna …

    Bērnu apkalpošanas nodaļā maijā piedāvā Izstādes: „Pastaigas ar Jāni Baltvilku” „Dabas noslēpumi” „Tepat Latvijā” „Kā pagatavot pūķi?” „Un atkal jauni piedzīvojumi… ” „Spoku pasaulē ” 16.maijs – Jauno grāmatu diena   Pasākumi: 6.maijā – “Kā radās grāmata” 9.maijā – “Eiropas Savienības dzimšanas diena” 11.maijā – “Ceļā uz skolu” 14.maijā – Radošā darbnīca “Konfekšu …