Grāmatas mazajiem lasītājiem. Auere, Margita.  Maģisko zvēru skola. Arvien slapjāk! / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Dace Lāže. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2024. – 182, [7] lpp. : ilustrācijas. – (Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 6). ISBN 9789984239835. Berzinska, …

Grāmatas mazajiem. Andermane, Brigita.  Šīlas dienasgrāmata jeb Kā man laukos gāja / Brigita Andermane ; māksliniece Inga Actiņa ; redaktore Guna Pitkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 60, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934318214. Brīnišķīgā Muminieleja : pēc Tūves Jānsones darbu motīviem / [teksts]: Amanda Li ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite …

Grāmatas 1.-4.klasei. Bugavičute-Pēce, Rasa.  Puksītis / Rasa Bugavičute-Pēce, Sandis Pēcis ; māksliniece Liene Vilmane ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934292705. Dmuhovskiene, Rasa.  Skudriņa Kāpēcīte-5 / Rasa Dmuhovskiene ; mākslinieks Gintars Jocjus ; tulkojusi un atdzejojusi Jana Egle ; …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Bičuka, Mairita.  Kas tur būs? : dziesmas un rotaļas jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem / Mairita Bičuka ; datorgrafika Jānis Liepiņš ; vāka dizains Rudīte Kravale. – Rīga : RaKa, [2023]. – 92 lpp. : ilustrācijas. – ISBN 9790900509857. Celma, Aija, 1964-.  Par Muri un rozā kaķpēdiņām / Aija Celma ; makets: Agnese …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Četri gadalaiki ar Bingu : četri jauni stāstiņi / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 124, [3] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.ISBN 9789934318399. Gernhoizere, Suzanne.  Mēs pētām nakti : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Suzanne …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Auere, Margita.  Maģisko zvēru skola. Kurš pirmais? / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrācijām un vāku ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; [literārā konsultante Dace Lāže]. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. – 177, [5] lpp. : ilustrācijas.- (Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 5).- Jaunākā skolas …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Ālberga, Dženeta.  Jocīgie skeletiņi / Dženeta un Alans Ālbergs ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redaktore Sarmīte Lomovceva. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023].- 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934317996. Bauere, Jana.  Kā apskaut ezi / Jana Bauere ; ilustrējis Peters Škerls ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Bērziņa, Ingrīda, 1961-.  Putnu dārza jautrie gadalaiki / Ingrīda Bērziņa ; ilustrāciju un vāka autore Gunita Freimane ; makets: Agnese Piļāne. – [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. – 61 lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934301360. Dacjūte, Evelina.  ērkulis / sarakstīja Evelina Dacjūte ; uzzīmēja Agne Nananai ; no …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Arlabunakti, Rībkāji! / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. – Rīga : Story House Egmont, [2023]. – 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas.- (Disney Zaķēni).  – Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934272523. Bonilla, Rosio.  Kas ir mīlestība, mazā Moni? / Rosio Bonilla, [teksts un ilustrācijas] ; no spāņu valodas tulkojusi Inese Kristapure ; redaktore Sarmīte …

Grāmatas mazajiem lasītājiem. Bolmane, Sabīne.  Mazais Susuriņš iet skolā / Sabīne Bolmane ; Kerstinas Šēnes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 77, [3] lpp. : ilustrācijas. – (Es lasu ar prieku). – Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934316685. Cielēna, Māra, 1954-.  Sfinksas …