Jaunumi mazajiem lasītājiem.    Baumgarts, Klauss.  Bezausis un Divausis / Klauss Baumgarts, Tils Šveigers ; no vācu valodas tulkojusi Evija Veide ; [atbildīgā redaktore Inga Vanaģele]. – Rīga : Lauku Avīze, 2016. – [47] lpp. : il.         ISBN 9789934151606.         Bērnu stāsti, vācu.    Beļko, Jegors.  Jautri zinātniski eksperimenti / Jegors Beļko ; no krievu valodas …