Bērnu apkalpošanas nodaļa

IMG 8488

1947.gadā Ludzas apriņķa bibliotēkā tika izveidota bērnu nodaļa.

1949. gadā 1.jūlijā tika izveidota Ludzas pilsētas bērnu bibliotēka. Tā atradās K.Marksa ielā 5 (tagad dzīvojamā māja). Tās pirmā vadītāja bija Tiatko Jevģēnija.

Pirmie dati par bibliotēkas krājumu ir saglabājušies tikai uz 1951.gadu, kad par bibliotēkas vadītāju strādāja Valentīna Paņkova-Pavlovska. Tajā laikā bija 6698 grāmatas un 980 lasītāju.

Savā pastāvēšanas laikā bibliotēka sešreiz ir mainījusi savu atrašanos vietu. Šodien tā kopš 1993.gada atrodas Stacijas ielā 41. Šo māju draudzīgi dala  bibliotēka un Tautas nams.

1971.gadā bibliotēka kļuva par rajona bērnu bibliotēku.

1974.gadā, kad tika centralizēta bibliotēku sistēma, tā kļuva par rajona centrālo bērnu bibliotēku.

No 1993.gada 1.maija tā atkal tika pārdēvēta par Ludzas rajona bērnu bibliotēku, bet kopš 1997.gada tā ir Ludzas pilsētas bērnu bibliotēka.

Ar 2009.gada 16.aprīļa Ludzas pilsētas domes lēmumu (Sēdes protokols Nr 6, 18.§) tika reorganizēta Ludzas pilsētas bērnu bibliotēka. Tā ir kļuvusi par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu.