Lasītāju ievērībai!

Iepriekšējā un tekošā mēneša žurnālus var lasīt uz vietas, pārējos numurus izsniedzam uz mājām līdz 7 dienām. Avīzes lasītavā tiek izsniegtas tikai uz vietas.

LUDZAS PILSĒTAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA 2021.g. ABONĒ:

AVĪZES:

ŽURNĀLI: