Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka veido Ludzas rajona bibliotēku elektronisko kopkatalogu, elektronisko novadpētniecības datu bāzi, Ludzas pilsētas domes dokumentu elektronisko datu bāzi, kultūrvēstures datu bāzi.

Elektroniskajā kopkatalogā var sameklēt datus par Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā un daļā no Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu bibliotēkām esošajām grāmatām, seriālizdevumiem un kompaktdiskiem.

Elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē ir informācija par grāmatām, rakstiem no žurnāliem, laikrakstiem u.c. dokumentiem, kas satur informāciju par Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem. Lielākā daļa informācijas ir ievietota no avīzes „Ludzas Zeme”, kura tiek glabāta Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā kopš 1952. gada.

Kultūrvēstures datu bāzē sniegta informācija par Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu dabu, vēsturi, cilvēkiem.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada, “Latvijas Vēstnesis” – no 2000.gada.

Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī mēklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir savstarpēji saistīta ar citiem Lursoft piedāvātajiem reģistriem. Ja laikrakstu publikācijās sastopama kāda juridiska vai fiziska persona, turpat rakstā ir pielikta norāde (links) uz pārējiem Lursoft reģistriem.

Informācijas meklēšana Lursoft datu bāzēs notiek pēc Lursoft Ltd.Latvia cenrāža


Letonika datu bāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Letonika.lv ietver plašas enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, bagātas attēlu krātuves, latviešu literatūras klasiku. Tā ir uzticama informācija latviešu valodā par Latviju, tās vēsturi, vidi, valodu un kultūru.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:


LNB.logo

LNB veidotās datu bāzes:

Valsts nozīmes kopkatalogs – 8 valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs;

Raksti periodikā – raksti periodiskajos izdevumos;


LNB.digitala

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka:

www.periodika.lv – Latvijā izdoto laikrakstu un žurnālu pilnie teksti;

Zudusī Latvija – digitalizēti attēli un informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām;

Lasāmkoks – elektroniskā bibliotēka bērniem

latvijas filmas

Filmas.lv – ir visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām

diva

 Diva.lv – ir Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā pieejami vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām.


tezaurs

Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca

anglu vardnica

Skaidrojoša daudznozaru vārdnīca angļu valodā

duhaime

Juridisko terminu vārdnīca angļu valodā 

krugosvet

Энциклопедия Кругосвет  – universāla enciklopēdija krievu valodā