Nozaru literatūra Abonementā Deivisa, Keisija.  Kā sakārtot māju un nepazaudēt sevi / Keisija Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Agita Brazauska. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 174 lpp.   ISBN 9789934292323. Eiropas kultūras mantojuma dienas – 2023. Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmai 100 / ievads: Juris Dambis ; redaktores: Linda Zonne-Zumberga, Ilze Lukstiņa ; dizains: Sandra …

Nozaru literatūra Beglija, Šārona.  Prāta treniņš : jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi / Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2023. – 269, [1] lpp. – Atsauces 259.-[270] lpp.        ISBN 9789934576478. Sinsero, …

Nozaru literatūra  Danilāns, Anatolijs.  Brīnumainā mikropasaule un negantie vīrusi / Anatolijs Danilāns ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberta Blumberga grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; literārā redaktore Aiva Grudule ; maketētājs Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, [2023]. – 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula.    ISBN 9789934206474. Dūhiga, Hollija.  Izprast un palīdzēt: …

Nozaru literatūra Daudziņa, Zane.  Runā droši : pārliecinoša uzstāšanās jebkuras publikas priekšā / Zane Daudziņa ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 79, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. – Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.      ISBN …

  Nozaru literatūra Abonementā Dispenza, Džo.  Smadzeņu evolūcija : zinātniska pieeja tam, kā domāšanas maiņa spēj uzlabot tavu dzīvi / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. – [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. – 399, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934576447. Rozentāls, Linards.  Spēks jaunai dienai : mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo …

  Nozaru literatūra Abonementā Ābeltiņa, Marija.  Profesionālā izdegšana : pamanīt un novērst izdegšanu, atgūt darba efektivitāti un dzīvesprieku / Marija Ābeltiņa ; vāka, dizaina un ilustrāciju autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 258, [3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas.         ISBN 9789934316807. Bērziņa, Maija.  Piestājot Indijā / Maija …

Nozaru literatūra Abonementā Fausta, Keitija.  Bērni vispirms : kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība / Keitija Fausta, Steisija Meninga ; tulkotāja Alīna Ozoliņa ; literārā redaktore Līga Gulbe ; vāka mākslinieks Andars Ignacs. – [Rīga] : Asociācija “Ģimene”, [2023]. – 378, [1] lpp. : diagramma ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934238178. …

asdfghjkl;dsfghjkl;sdfghjkl;’dfghjkl Nozaru literatūra Abonementā. Berķis, Aivars.  Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, [2019]. – 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. – Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934203152. Bīskaps Jāzeps Rancāns : dzīve un …

Nozaru literatūra Aierlends, Džošs.  Čērčils un dēls / Džošs Aierlends ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Kristīne Kupce. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 400 lpp. : ilustrācija. – Bibliogrāfija: [380.]-385. lpp. un rādītājs: [387.]-400. lpp.        ISBN 9789934313219. Egere, Edīte Eva.  Dāvana : 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi / Edīte …

Nozaru literatūra Abonementā Aro, Jesika.  Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Rīga : Pētergailis, [2022]. – 463 lpp.  – Bibliogrāfija: 431.-463. lpp.        ISBN 9789984335605. Atrastā Latvija = …