Nozaru literatūra  Hansens, Anderss.  Ekrāna smadzenes : kā smadzenes, kas nav sinhronizētas ar savu laiku, var radīt stresu, trauksmi un depresiju / Anderss Hansens ; redaktore Jana Boikova ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; [ilustrācijas]: Lisa Zachrisson ; maketētāja Egija Bļinova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. – 206, [1] lpp. : ilustrācijas. …

Nozaru literatūra Abonementā Detmers, Filips.  Imūnsistēma : ceļojums pa noslēpumainu sistēmu, kas uztur mūs dzīvus / Filips Detmers ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ilze Zonne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 334, [2] lpp. : ilustrācijas. – Alfabētiskais rādītājs: 321.-[335.] lpp.  – Īsas ziņas par autoru: [336.] lpp.     ISBN 9789934320224. …

Nozaru literatūra Abonementā Braisons, Bils.  Ķermenis : rokasgrāmata iemītniekam / Bils Braisons ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ilze Zonne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 446, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 413.-423. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [429.]-446. lpp.        ISBN 9789934317453. Fābere, Džoanna.  Kā runāt, ja …

Nozaru literatūra Abonementā Barkāne, Irēna.  Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā : privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai / Irēna Barkāne. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. – 327 lpp.       ISBN 9789934360978. Belte, tas mālders = Belte, se mỡļṱiji / Renāte Blumberga, Baiba Damberga, Jānis Belte ; sastādītāja, lībiešu valodas redaktore un tulkotāja …

Nozaru literatūra Abonementā Ceipe, Kārlis.  Čekas šofera atmiņas / Kārlis Ceipe ; sastādītājs Gundars Ceipe ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; māksliniece Anna Ceipe ; maketētāja Ilze Stikāne. – [Rīga] : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2023. – 191 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas. – Rādītājs: [183.]-188. lpp. – Saturā:  Ceipe. Latvietis / Gundars Ceipe. …

Nozaru literatūra Abonementā Deivisa, Keisija.  Kā sakārtot māju un nepazaudēt sevi / Keisija Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Agita Brazauska. – Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. – 174 lpp.   ISBN 9789934292323. Eiropas kultūras mantojuma dienas – 2023. Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēmai 100 / ievads: Juris Dambis ; redaktores: Linda Zonne-Zumberga, Ilze Lukstiņa ; dizains: Sandra …

Nozaru literatūra Beglija, Šārona.  Prāta treniņš : jaunākie zinātnes atklājumi par cilvēka spēju pārveidot savas smadzenes un mainīt sevi / Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Sandra Liniņa ; Dainas Vīķeles makets un vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2023. – 269, [1] lpp. – Atsauces 259.-[270] lpp.        ISBN 9789934576478. Sinsero, …

Nozaru literatūra  Danilāns, Anatolijs.  Brīnumainā mikropasaule un negantie vīrusi / Anatolijs Danilāns ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberta Blumberga grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Zundure ; literārā redaktore Aiva Grudule ; maketētājs Ivars Vimba. – Rīga : Jumava, [2023]. – 95, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula.    ISBN 9789934206474. Dūhiga, Hollija.  Izprast un palīdzēt: …

Nozaru literatūra Daudziņa, Zane.  Runā droši : pārliecinoša uzstāšanās jebkuras publikas priekšā / Zane Daudziņa ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains ; maketētāja Dace Polkmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 79, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. – Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.      ISBN …

  Nozaru literatūra Abonementā Dispenza, Džo.  Smadzeņu evolūcija : zinātniska pieeja tam, kā domāšanas maiņa spēj uzlabot tavu dzīvi / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. – [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. – 399, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934576447. Rozentāls, Linards.  Spēks jaunai dienai : mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo …