Nozaru literatūra Abonementā Andrejevs, Georgs, 1932-.  Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        ISBN 9789934077623. Račs, Andris.  Mana nākotnes karte / Andris Račs ; redaktore …