Nozaru literatūra Goldšneiders, Gerijs.  Astroloģija tev un man : kā izprast un uzlabot ikvienas attiecības / Gerijs Goldšneiders ; [ilustrācijas]: Camille Chew ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elga Rusmane. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 343 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.        ISBN 9789934079498. Knipše, Gundega, 1950-.  Cilvēka anatomija / Gundega …

Nozaru literatūra Ančevska, Ieva.  Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Janīna Kursīte, Dr.pharm. Vija Eniņa ; redaktore Jolanta Treile ; vāka ilustrācija, kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Beāte Ančevska ; vāka grafiskais dizains: Oskars Stalidzāns. – Rīga : Zinātne, [2020]. – 415 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm. …

Nozaru literatūra Abonementā Barreta, Elīna.  Socializēšanās rokasgrāmata latvietim : ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt / Elīna Barreta ; redaktors Gints Tenbergs. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. – 96 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Bibliogrāfija: 96. lpp.        ISBN 9789934084904. Eniņš, Guntis.  Latvijas dabas brīnumi …

Nozaru literatūra Abonementā Danilāns, Anatolijs.  Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs ; sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboleva ; foto Jānis Brencis. – Rīga : Jumava, 2019. – 133, [1] lpp.         ISBN 9789934203886. Dzīvesziņas gadagrāmata  2020 / sastādītāji: Aija Austruma, …

Nozaru literatūra Abonementā. Eriksons, Tomass.  Apkārt vieni vienīgi idioti! : četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā) / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Ita Ankoriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 270 lpp. :; 22 cm. – Bibliogrāfija: [269 …

 Nozaru literatūra Abonementā   Beresņeva, Anna.  Māmiņ, nekliedz uz mani! : audzināšana bez sodiem, kliedzieniem un histērijas / Anna Beresņeva ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Diga ; mākslinieks Uldis Baltutis. – Rīga : Avots, 2019. – 244 lpp.        ISBN 9789934534966. Blekija, Šerona.  Dzīvot ar brīnuma izjūtu : kā atklāt katras dienas burvību un veidot dzīvu …

Nozaru literatūra Abonementā Al-Asa, Aļona.  Māksla būt laimīgai jeb neesi varde verdošā ūdenī / Aļona Al-Asa ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 335, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934081736. Forands, Ilgvars.  Pedagoģijas doktors Ilgvars Forands : biobibliogrāfija …

Nozaru literatūra Bormane, Anita.  Kā var aizmirst… : dzīve Latvijā 20.gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; mākslinieciskais noformējums Daiga Dzene ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dace Kraule. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 178, [2] lpp.        ISBN 9789934156229. Fekseuss, Henriks.  Smalki! : izcilas sociālās prasmes / Henriks Fekseuss ; tulkojums: Inga …

Nozaru literatūra Abonementā Antibiotikas dabā / Sastādītāja Kristīne Diga ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Avots, 2019. – 224, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934534911. Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastādītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta Nalivaiko, Dāvids Stasuns …