Nozaru literatūra Abonementā Antibiotikas dabā / Sastādītāja Kristīne Diga ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Avots, 2019. – 224, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934534911. Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastādītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta Nalivaiko, Dāvids Stasuns …

Nozaru literatūra Abonementā Bordvels, Deivids.  Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone, Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda Ozola ; konsultanti: Gints Bērziņš, Viktors Freibergs, Anrijs Krenbergs [un vēl 4 konsultanti] ; vāka dizains: Dace Eglīte. – Vienpadsmitais izdevums. – …

 Nozaru literatūra Abonementā   Berndta, Kristina.  Dzīvesspēks. Psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, 2019. – 264 lpp.   ISBN 9789934203336. Jurisons, Ingmārs.  Dukuri : ledus karaļi dzīvē / Ingmārs Jurisons. – …

Nozaru literatūra Abonementā Deida, Deivids.  Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā / Deivids Deida ; redaktore Ita Ankoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Antra Lezdiņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. – 207, [1] lpp. – Ziņas par autoru: [208.] lpp.      ISBN 9789934080524. …

Nozaru literatūra Amata, Selga.  Aizslēposim pēc avotkresēm! : savvaļas un dārza augi – veselībai / Selga Amata, Rūta Bērziņa-Bērzīte ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Viesturs Serdāns, Andris Kozlovskis. – Rīga : Izdevniecība Trīsdesmit seši, 2009 (Madonas poligrāfists). – 174, [1] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. – (Laiks būt veseliem ; 2).        ISBN 9789984998619. …

Nozaru literatūra Abonementā Augstākā izglītība Rēzeknē : personības / sastādītāji: Iluta Arbidāne, Vladislavs Malahovskis ; literārā redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Izolde Aņiskoviča ; autori: Iluta Arbidāne, Inese Brūvere, Valda Čakša, Antra Kļavinska [un vēl 3 autori]. – Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. – 144 lpp. : portreti ; 15 x 21 …

Nozaru literatūra Abonementā Pīlēns, Uldis, 1956-.  (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. – 430, [1] …

 Nozaru literatūra Abonementā Andrejevs, Georgs, 1932-.  Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. – [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. – 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        ISBN 9789934077623. Račs, Andris.  Mana nākotnes karte / Andris Račs ; redaktore …