Nozaru literatūra Abonementā Dispenza, Džo.  Smadzeņu evolūcija : zinātniska pieeja tam, kā domāšanas maiņa spēj uzlabot tavu dzīvi / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. – [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. – 399, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934576447. Rozentāls, Linards.  Spēks jaunai dienai : mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo …

  Nozaru literatūra Abonementā Ābeltiņa, Marija.  Profesionālā izdegšana : pamanīt un novērst izdegšanu, atgūt darba efektivitāti un dzīvesprieku / Marija Ābeltiņa ; vāka, dizaina un ilustrāciju autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 258, [3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas.         ISBN 9789934316807. Bērziņa, Maija.  Piestājot Indijā / Maija …

Nozaru literatūra Abonementā Fausta, Keitija.  Bērni vispirms : kāpēc mums vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība / Keitija Fausta, Steisija Meninga ; tulkotāja Alīna Ozoliņa ; literārā redaktore Līga Gulbe ; vāka mākslinieks Andars Ignacs. – [Rīga] : Asociācija “Ģimene”, [2023]. – 378, [1] lpp. : diagramma ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934238178. …

asdfghjkl;dsfghjkl;sdfghjkl;’dfghjkl Nozaru literatūra Abonementā. Berķis, Aivars.  Saplāksnis : no sarkofāga līdz tankkuģim / Aivars Berķis, Andris Ziemelis ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, [2019]. – 375, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. – Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934203152. Bīskaps Jāzeps Rancāns : dzīve un …

Nozaru literatūra Aierlends, Džošs.  Čērčils un dēls / Džošs Aierlends ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Kristīne Kupce. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. – 400 lpp. : ilustrācija. – Bibliogrāfija: [380.]-385. lpp. un rādītājs: [387.]-400. lpp.        ISBN 9789934313219. Egere, Edīte Eva.  Dāvana : 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi / Edīte …

Nozaru literatūra Abonementā Aro, Jesika.  Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Rīga : Pētergailis, [2022]. – 463 lpp.  – Bibliogrāfija: 431.-463. lpp.        ISBN 9789984335605. Atrastā Latvija = …

  Nozaru literatūra Ciglis, Jānis.  Ludzas Odukalna kapulauka katalogs / Jānis Ciglis, Arnis Radiņš ; senlietu zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte. – Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002 (SIA “NIPO NT”). – 251 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 29 cm. – (Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs. Arheoloģija ; Nr. 1). – Bibliogrāfija: 247.-250. lpp. – Teksts latviešu …

Nozaru literatūra Bredforda, Sāra.  Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 462.-493. lpp.        ISBN 9789934290909. – VĒRTĪGO GRĀMATU …

Nozaru literatūra Abonementā  Deivisa, Simona.  Montesori mazulis. Dzīves pirmais gads : ceļvedis vecākiem mazuļu audzināšanā ar mīlestību, cieņu un izpratni / Simona Deivisa un Džanifa Uzodika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. – Rīga : Latvijas Mediji, 2022. – 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Alfabētiskais rādītājs: 282.-[288].lpp.        ISBN 9789934291364. Kviks, Džims. …

Nozaru literatūra Abonementā Arpa, Klaudija.  Ar pieri sienā : padomi vecākiem stūrgalvīgu bērnu audzināšanā / Klaudija un Dāvids Arpi ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece ; redaktore Evija Krūmiņa. – Rīga : Liegra ; Jumava, 2022. – 237, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 234.-[238.] lpp.       ISBN 9789934572890. Dabiski līdzekļi tavai veselībai / [Reader’s Digest Association …