Nozaru literatūra Ciglis, Jānis.  Ludzas Odukalna kapulauka katalogs / Jānis Ciglis, Arnis Radiņš ; senlietu zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte. – Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002 (SIA “NIPO NT”). – 251 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 29 cm. – (Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs. Arheoloģija ; Nr. 1). – Bibliogrāfija: 247.-250. lpp. – Teksts latviešu …

Nozaru literatūra Bredforda, Sāra.  Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. – Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. – 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 462.-493. lpp.        ISBN 9789934290909. – VĒRTĪGO GRĀMATU …

Nozaru literatūra Abonementā  Deivisa, Simona.  Montesori mazulis. Dzīves pirmais gads : ceļvedis vecākiem mazuļu audzināšanā ar mīlestību, cieņu un izpratni / Simona Deivisa un Džanifa Uzodika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. – Rīga : Latvijas Mediji, 2022. – 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. – Alfabētiskais rādītājs: 282.-[288].lpp.        ISBN 9789934291364. Kviks, Džims. …

Nozaru literatūra Abonementā Arpa, Klaudija.  Ar pieri sienā : padomi vecākiem stūrgalvīgu bērnu audzināšanā / Klaudija un Dāvids Arpi ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece ; redaktore Evija Krūmiņa. – Rīga : Liegra ; Jumava, 2022. – 237, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 234.-[238.] lpp.       ISBN 9789934572890. Dabiski līdzekļi tavai veselībai / [Reader’s Digest Association …

Nozaru literatūra Abonementā Garīdznieks Viktors Terenkevičs / sastādītājs Vitālijs Filipenoks. – Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. – 62, [1] lpp.       ISBN 9789984293578. Hofs, Vims.  Vima Hofa metode : atraisi savu potenciālu / Vims Hofs ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Marta Ābele. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 237 …

Nozaru literatūra Abonementā Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā : ziņojums Nr. AUS0001961 Vašingtona, Brisele un Rīga 2020. gada novembris / Pasaules Banka. – [Rīga : Labklājības ministrija, 2021]. – 245 lpp. : il., tab. Jēruma, Inga.  Ar teātri šūpulī / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. …

  Nozaru literatūra  Eniņa, Zane.  Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 120 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa, teksts, fotogrāfijas ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Aija Balcere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 301 lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.       ISBN 9789934310447. …

Nozaru literatūra  Bērna, Ronda.  Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – XVI, 256 lpp. : ilustrācijas. – (The Secret).       ISBN 9789934097768. Biezais, Artūrs.  Futbols / Arturs Biezais, Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace …

Nozaru literatūra Abonementā Bole, Dace.  Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: Ing., PhD Maria Kovačova, Dr. Phil. Velga Vēvere. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. – 99 lpp. : tabulas, diagrammas. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). – Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu …

Nozaru literatūra Abonementā Frankls, Viktors E.  …tomēr teikt dzīvei Jā : psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni / Viktors E. Frankls ; no vācu valodas tulkojuši: Igors Šuvajevs, Meldra Āboliņa, Ilona Burka ; redaktore Meldra Āboliņa ; Hansa Veigela priekšvārds. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 173, [1] lpp. – V. Frankla darbu bibliogrāfija: 171.-172. lpp.                 …