Digitālā nedēļa 2021 Ludzas bibliotēkā

2021. gadā no 22. līdz 26. martam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un citām iestādēm organizēja Eiropas Digitālo nedēļu. Tā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital Week 2021 ietvaros un Latvijā notiek jau 12. reizi!

Digitālās nedēļas 2021 galvenā tēma bija digitālās prasmes, kas nepieciešamas šajā dinamiskajā laikmetā ikvienam sabiedrības loceklim. Sevišķa uzmanība tika veltīta: digitālo prasmju attīstībai ikdienas vajadzībām, radošajam darbam; IT iespēju izmantošanai, kiberdrošībai.

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka katru gadu piedalās Digitālās nedēļas aktivitātēs. Sakarā ar to, ka šogad nevarēja tikties klātienē interesentiem tika piedāvāta virkne tiešsaistes pasākumu.

Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene lekcijā “Digitālā bērnība: padomi digitālās paaudzes audzināšanā” dalījās ar auditoriju savos pētījumos par digitālā laikmeta radītajiem izaicinājumiem, bērna pieredzi informācijas plūsmā, bērncentrētās sabiedrības veidošanu; kā arī analizēja situāciju Eiropā un Latvijā. Tāpat lektore deva vērtīgus padomus vecākiem un pedagogiem tehnoloģiju lietošanā dažāda vecuma bērniem. Šī lekcija bija vispopulārākā un dalībai tajā bija pieteikušies klausītāji ne tikai no Ludzas reģiona, bet arī no Rēzeknes, Gulbenes, Salaspils novadiem.

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas  persondatu aizsardzības pārvaldnieks Roberts Glaudiņš novadīja  lekciju “Kiberdrošība”. Lektors paskaidroja jēdziena “kiberdrošība” nozīmi; iezīmēja IT sistēmu drošības apdraudējuma jomas; stāstīja par darba vietas un privāto kiberdrošību, kā arī uz konkrētiem piemēriem parādīja izplatītākās drošības apdraudējuma jomas.

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bibliogrāfe Viorika Puļča novadīja divas nodarbības. Pirmajā tika sniegta informācija par bibliotēkas e-kataloga un https://3td.lv/ bibliotēkas iespējām. V. Puļča parādīja, kā lietot šos resursus un kādas priekšrocības ir to izmantošanā. Sevišķi aktuāli abi pakalpojumi ir kļuvuši pandēmijas laikā, kad pieeja bibliotēku krājumiem daļēji bija liegta.  Otrajā nodarbībā – “Canva -radošajam darbam” bibliotekāre dalījās zināšanās kā radīt lieliskus noformējumus, izmantojot grafiskā dizaina programmas Canva  iespējas. Šīs nodarbības noslēgumā dalībniekiem tika uzdots mājas darbs – izveidot apsveikumu vai pasākuma afišu izmantojot Canva iespējas.

Ļoti ceram, ka iegūtās zināšanas būs noderīgas un pielietojamas ikdienā.