Diskusija par Ludzas novada attīstību

Kopš maija mēneša Eiropā, dažādās dalībvalstīs, notiek konferences par Eiropas nākotni. Konferenču ietvaros tiek rīkotas diskusijas, kurās runā par aktuālām Eiropas valstu problēmām un prioritātēm.

Līdzīgas diskusijas tiek organizētas arī Latvijā. Šo diskusiju temati tiek piedāvāti ļoti dažādi: Klimata pārmaiņas un vide, Veselība, Eiropas demokrātija un vairākas citas.

Ludzas novada bibliotēka izvēlējās runāt par virzienu, kurš ir visaktuālākais vairākumam Ludzas novada iedzīvotāju – “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība” un padiskutēt par Ludzas novada attīstību. Uz sarunu tika aicināti Ludzas novada pašvaldības darbinieki: pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, novada izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilona Igovena, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Līga Mežule un novada uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns.

Edgars Mekšs un Sergejs Jakovļevs pastāstīja par prioritātēm, kuras ir nospraustas Ludzas novada attīstībā, informēja pat nākotnes vīzijām, kā arī izstāstīja situāciju, kāda izveidojās pēc novadu apvienošanas. Līga Mežule skaidroja, kā veidojas novada budžets, kādas prioritātes ir sadalot naudas līdzekļus tām vajadzībām, kuras jānodrošina pašvaldībai. Ilona Igovena informēja par projektiem, kuri jau tiek realizēti Ludzas novadā un par tām projektu idejām kuras tiek vēl tiek gatavotas iesniegšanai dažādiem fondiem. Jānis Romancāns pastāstīja par uzņēmējdarbību novadā, par iespējām, kuras ir uzsākot jaunu biznesu.

Klātesošos interesēja dažādi jautājumi. Piemēram: vai lauki nepaliks atstāti novārtā? Pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Meksš ar konkrētiem piemēriem pastāstīja par tiem plāniem, kuri paredzēti lauku teritoriju attīstības jautājumiem, sevišķi akcentējot ceļu infrastruktūras attīstību. Uz jautājumu kā iedzīvotāji var atbalstīt vietējos ražotājus, Jānis Romancāns atbildēja, ka apsveicami būtu pirkt viņu produkciju, lai naudas līdzekļi paliek te pat Ludzas novadā. Savukārt no diskusijas dalībnieku puses izskanēja doma, ka presē varētu būt vairāk informācijas par novada pašvaldības darbu  un citi priekšlikumi.

Debates izvērtās interesantas, diskusijas dalībnieki saņēma plašas atbildes uz saviem jautājumiem. Pēc pandēmijas beigām, kad tiks atļauts, Ludzas novada pašvaldības vadībai ir iecere līdzīgas diskusijas rīkot dažādās novada vietās.

 

Informāciju sagatavoja Inta Kušnere