Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

01.11.2023 09:00 - 30.11.2023 18:00

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Daudz laimes, Latvija!”
 • “Rolandas Bulas grāmatu kaleidoskops”
 • “Sandras Braunas grāmatu kaleidoskops”
 • “Lāčplēša diena – toreiz un tagad”
 • “Es lasīju un iesaku Jums…”
 • “Viņa dzīve – bērniem. Ārstam pediatram Grigorijam Gromam – 95” (Lasītavā)
 • “Grāmatizdevējam, Latgales kultūras centra izdevniecības vadītājam Jānim Elksnim – 90”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Mana dzimtene Latvija”
 • “Piedzīvojumu plašumos”
 • “Ko tu zini par Latviju”
 • “Ojāram Vācietim – 90”
 • “500 jautājumi par dzīvniekiem”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 10.11.-21.11. Tematiskā izstāde “Romāns – Latvijas vēstures liecinieks”
 • 13.11. “Dzejniekam Ojāram Vācietim– 90” Izstāde, dzejas apskats “..Cik grūti baltu balodi pār zemi izsaukt!”
 • 15.11. Rakstniekam, tulkotājam Oskaram Seikstam– 50. “Baudeisim “Reitišķu madu”
 • 21.11. Literatūras un teātra zinātniecei Birutai Gudriķei–  “Ikviens aktieris uz teātri atnāk pa savu ceļu”
 • 24.11.-30.11. “Katrīnas un Andreji tautas folklorā un literatūrā”

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 01.11.-30.11. “Ivanam Turgeņevam – 205”
 • 01.11.-30.11. “Selmai Lāgerlēvai – 165”
 • 01.11-30.11. “Nikolajam Nosovam – 115”
 • 01.11.-30.11. “Viktoram Dragunskim – 110”
 • 01.11.-30.11. “Ojāram Vācietim – 90”
 • 01.11.-30.11. Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!
 • 01.11.-30.11. Saules mūžu Latvijai!

BRIGU BIBLIOTĒKA

 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde “Rakstniekam, tulkotājam Oskaram Seikstam – 50”
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde “Rakstniecei Ilzei Graudiņai – 55”
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde “Dzejniecei Dainai Sirmai – 65”
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde “Dzejniekam Ojāram Vācietim – 90”
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde Grāmatizdevējam Jānim Rozem – 145
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde bērniem “Rakstniekam Viktoram Dragunskim – 110”
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde bērniem “Rakstniekam Nikolajam Nosovam – 115”
 • 01.11.-30.11. Tematiskā izstāde “Novembris – Latvijas mēnesis”
 • 01.11.-30.11. Tematiskā izstāde “Diabēts un Veselība”
 • 06.11.-30.11. Marijas Tomčikas izšūto gleznu izstāde

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 01.11.-30.11. Ticējumi, dainas, teikas, mīklas, sakāmvārdi par Mārtiņdienu „Atjāja Mārtiņš, Atrībināja.”
 • 01.11.-30.11. „Ko stāsta grāmatas par labu uzvedību!”
 • 01.11.-30.11. „Apkārt – draugus, apkārt – smaidus!”- Ojāra Vācieša dzejoļu grāmatas bērniem.
 • 01.11.-30.11. „Tā zeme ir dzimtene mana, Te izaugt un dzīvot man ļauts.”
 • 01.11.-30.11. Ojāra Vācieša dzejas fragmentu izlase pieaugušajiem. „Dienu vajaga mācēt, reibstot no laimes paspēlēt.”

FELICIANOVAS BIBLIOTĒKA

 • 06.11.-30.11. „Lāčplēša diena”
 • 06.11.-30.11. „Atklāj savu Latviju” – Latvijas vēsture latviešu autoru darbos
 • 06.11.-30.11. „Mārtiņa diena – bagāti rudens svētki”
 • 06.11.-30.11. Literārās izstādes mēneša jubilāriem: „Rakstniekam, publicistam Ēvaldam Strodam – 90”
 • 06.11.-30.11. Literārās izstādes mēneša jubilāriem: „Dzejniekam Oskaram Vācietim – 90.

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 09.11.-21.11. “Mēneša jubilāri: krievu rakstniekam Ivanam Turģenjevam – 110”
 • 13.11.-23.11. “Mēneša jubilāri: dzejniekam Ojāram Vācietiem- 90”
 • 07.11.-30.11. Novadpētniecības materiālu izstāde „Izpēti savu dzimto pusi”
 • 10.11.-14.11. „Mārtņdiena- rudens beigas, ziemas sākums”
 • 11.11.-15.11. Lāčplēša dienai veltīta izstāde „Savas zemes sardzē”
 • 16.11.-20.11. LR proklamēšanas gadadienai veltīta izstāde „Latvju zeme svin savus svētkus”

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 02.11.-30.11. Evitas Taradnikas zilonīšu figūriņu kolekcijas izstāde: “Zilonītis – veiksmes simbols”.
 • 04.11.-17.11. Literārā izstāde veltīta rakstniecei Dainai Avotiņai “Paņem dvēseli tā kā putnu plaukstā, palaid lidot pretim zvaigznēm augstām…” /Daina Avotiņa/
 • 06.11.-30.11. Ludmilas Laganovskas krustdūrienā izšūto gleznu izstāde “Diegu un adatas burvestība”
 • 14.11.-30.11. Literārā izstāde bērniem veltīta rakstniekam Ērikam Kūlim “Cilvēks atkal un atkal savā sirdī atrod vietu radībai, kuras acis mums stāsta par kādu citu pasauli…” /Ēriks Kūlis/
 • 18.11.-30.11. Tematiskā izstāde veltīta: Latvija Republikas proklamēšanas 105 “Latvija, Latvija!

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 09.11.-14.11. “Ko vēsta Mārtiņdiena?”
 • 16.11.-17.11. „Latvijai 105”
 • 23.11.-24.11. “Istalsnas baznīcas vēsturiskās pārvērtības”

LAUDERU BIBLIOTĒKA

 • 16.11.-26.11. Tematiska izstāde: “Kalendārā sagūstītais laiks”
 • 23.11.-23.11. “Rakstniekam Nikolajam Nosovam – 105”
 • 13.11.-20.11. “Dzejniekam Ojāram Vācietim – 90”

 

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 11.11.-20.11. Izstāde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai “Tu sirdī man ierakstīta, Latvija!”

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • 09.11. “Krievu rakstniekam I.Turgeņevam – 205”
 • 24.11. “Latviešu dzejniekam O.Vācietim – 90”
 • 17.11.-30.11. “Latvijas Republikas proklamēšanai 105. gadadiena”
 • Fotoizstāde veltīta etnogrāfiskajam ansamblim “Raipole”

ŅUKŠU BIBLIOTĒKA

 • Literatūras izstādes “Rakstniekam Albertam Belam – 85”
 • “Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”
 • Latvijas valsts svētkiem veltīta tematiska izstāde”Mana tēvzeme”

PASIENES BIBLIOTĒKA

 • Literatūras izstāde veltīta 18.novembrim “Dievs, svēti Latviju”

PILDAS BIBLIOTĒKA

 • 06.11.-13.11. Literatūras izstāde “Mārtiņdienu gaidot”
 • 10.11.-20.11. Literatūras izstāde “Varoņu nedēļa”
 • 13.11.-20.11. Grāmatu izstāde „Mana mostošā zeme, es, šodienai piedzimdams, modos tai brīdī, kad pamodies tu”. /Ojārs Vācietis/”
 • 27.11.-04.12. Grāmatu izstāde “Mums ir prieks kopā būt”
 • 01.11.-30.11. Literatūras izstāde “Grāmatizdevējam Jānim Rozem – 145”

PUREŅU BIBLIOTĒKA

 • 01.11.-30.11. Grāmatu izstāde „Visskaistākā dzeja Latvijai jubilejā”

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 13.11.-17.11. “Dzejniekam Ojāram Vācietim – 90”

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 13.11.-17.11. “Dzejniekam Ojāram Vācietim-90”

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.11.-30.11. Annas Dančas rokdarbu izstāde “Rudenim iestājoties”
 • 13.11.-30.11. Literārā izstāde dzejniekam Ojāram Vācietim – 90 “Vārda balss”
 • 30.11.-08.12. Literārā izstāde “Grāmatizdevējam Jānim Rozem -145”

 

ZVIRGZDENES BIBLIOTĒKA

 • 13.11. Grāmatu izstāde “Dzejniekam Ojāram Vācietim – 90”
 • 01.11.-30.11. Ludzas daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientu darbu izstāde”Laimes akmeni un ne tikai”. Jau no šī gada augusta mēnesi centra klienti darbojas, izmantojot jauno tehniku –  akmeņu dekorēšanu ar latvju zīmēm. Rezultāta tapuši skaisti, stilīgi darbiņi, kurus var izmantot kā talismanus, suvenīrus un mājokļa dizaina elementus. Izstādē var arī redzēt pašu taisītas mīkstas mantiņas, lelles un citas pievilcīgas lietas.
 • 10.11.-30.11. “Mana Latvija!”