Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

01.02.2024 09:00 - 01.02.2024 18:00

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Visskaistākais vārds – mīlestība”
 • “Lasīsim Dena Brauna grāmatas”
 • “Lasīsim Zuzannas Kubelkas grāmatas”
 • “Latgaliešu keramikas tradīcijas”
 • “No A līdz Z. Pasaules literatūras autori. Burts B”
 • “Daiļrades ceļš. Dramaturģei Mārai Rītupei – 100” (Lasītavā)
 • Kaspara Ciematnieka foto izstāde “Desmitgade caur objektīva aci: 2014 – 2024”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Bērnu grāmatu autore un ilustratore Margarita Stāraste”
 • “Es tevi tā mīlu!”
 • ”Mīlestība no pirmās žagas”
 • “Kā iemīlēt sevi”
 • “Gribu būt skaista”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. “Ko stāsta kalendāri?”
 • 01.02.-05.02. “Es pazinu tēva sētu”. Skolotājai, dramaturģei Mārai Rītupei- 100
 • 05.02. Tematiskā izstāde “Agatas jeb Uguns diena”
 • 06.02. “Metenim putru vāru”
 • 09.02.-12.02. “Kā trausls zieds…”, Dzejniecei Austrai Skujiņai -115
 • 12.02.-16.02. “Čārlzam Darvinam-215”
 • 12.02.-16.02. “Kārlim Grigulim- 140”
 • 16.02.-19.02. “Viņš pasaka īsto vārdu visīstākajā brīdī” Aktierim Kārlim Sebrim -110
 • 15.02.-29.02. Tematiskā izstāde “Liec māmiņa raibus cimdus’ Mana pūra dibinā”

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Margaritai Stārastei – 110”
 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Austrai Skujiņai – 115”
 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Andrejam Irbem – 100”
 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Vitālijam Bianki – 130”
 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Ivanam Krilovam – 255”
 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Ēriham Kestneram – 125”
 • 06.06.02.-29.02. Izstāde “Metenītis atbraucis!”
 • 12.02.-29.02. Izstāde “Māras Rītupes dzīve un daiļrade”
 • 12.02.-29.02. Fotoizstāde “Savu dzīvi izdejošu…”
 • 12.02.-29.02. Izstāde “Gaisā virmo mīlestība”
 • 12.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Divas sirdis – viena mīlestība”
 • 19.02.-29.02. Izstāde “Pūķojamies visu gadu”
 • 19.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Pūķi literatūrā un mākslā”

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde “Dramaturģei Mārai Rītupei – 100”
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde “Dzejniecei Austrai Skujiņai – 115”
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde bērniem “Rakstniecei Evijai Gulbei – 45”
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde bērniem “Rakstniecei Margaritai Stārastei – 110”
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde bērniem ““Grāmatas kur dzīvo pūķis”, Pūķa gada ietvaros”
 • 01.02.-29.02. Tematiskā izstāde “Meteņi” (tradīcijas, ticējumi..)
 • 01.02.-29.02. Nadeždas Potehinas gleznu izstāde
 • 01.02.-29.02. Meistares Janas Voskresenskas aromatizēto dekoratīvo sojas vaska sveču izstāde
 • 01.02.-16.02. J. Soikāna Ludzas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Cimdiņu spēka stāsti”

  

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. „Dzimuši februārī – grāmatu plaukts”
 • 01.02.-29.02. Ritas Kozlovskas svečturu un sveču eksponātu izstāde
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde bērniem: “Atrodi savu laimes sēkliņu Margaritas Stārastes darbos!” – rakstnieces 110 gadu jubilejai
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde: “Cilvēciskums un savdabīga ironija Ēriha Kestnera darbos!” – veltīta rakstnieka 125 gadu jubilejai
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde: “Grāmatas sarkanos vākos izkāpj no grāmatu plaukta!”- veltīta Valentīndienai
 • 19.02.-15.03. Literatūras izstāde bērniem: „Koko un Riko jautrie piedzīvojumi!”

FELICIANOVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-26.02. Grāmatu izstāde bērnu stūrītī „Laimes zeme” – bērnu grāmatu autorei un ilustratorei Margaritai Stārastei – 110.
 • 01.02.-29.02 Sveču dienai Līgas Valteres vaska sveču izstāde „Sveces liesmiņa – gaismiņa dvēselei”
 • 01.02.-29.02. Literatūras izstāde „…romantiska pretruna – dzīves un sapņa nesavienojamība” – dzejniecei Austrai Skujiņai – 115

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.02.-12.02. “Mēneša jubilāri: grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei- 110”
 • 02.02.-28.02. Literatūras izstāde „Februāris – sveču mēnesis”
 • 06.02.-10.02. Literatūras izstāde „Metenītis brauc pār kalnu Saules groži rociņā “
 • 13.02.-03.03. Literatūras izstāde „Bez mīlestības nedzīvojiet…. ”
 • 20.02. Enciklopēdiju apskats skolēniem „Izzināt pasauli ar enciklopēdiju”
 • 23.02.-05.03. „Mēneša jubilāri: vācu rakstniekam Ēriham Kestneram-125

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. Apskats. „2024. gadā Isnaudas bibliotēka abonē”
 • 02.02.-13.02 Tematiskā izstāde: “2.februāris – Sveču jeb Vēja diena!”
 • 13.02.-29.02. Literārā izstāde bērniem, veltīta Jurim Zvirgzdiņam “Tikai pārāk nesaslavējiet mani…”/Juris Zvirgzdiņš/

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-02.02. Bērnu grāmatu un apsveikuma kartiņu izstāde “Margaritai Stārastei — 110″
 • 22.02.-23.02. Bērnu grāmatu izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram-125”

ISTRAS BIBLIOTĒKA

 • 12.02.-16.02. Grāmatu izstāde ” Mīlestība”
 • 02.02.-09.02. Grāmatu izstāde “Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Starastei -110”

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-15.03. Horoskopu izstāde – 2024. gadam. Ko mums sola horoskopi – ticēt vai nē?
 • 01.02.-10.02. Literatūras izstāde veltīta bērnu rakstniecei M.Stārastei – 110
 • 07.02.-15.02. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei Austrai Skujiņai – 115

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 12.02.-22.02. Kārlim Grigulim 140. Izstāde “Lieli putni, mazi putni…” ar K.Griguļa grāmatām un grāmatām par putniem.

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-10.02. Literatūras izstāde “Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 110”
 • 10.02.-20.02. Literatūras izstāde “Dzejniecei Austrai Skujiņai – 115”
 • 14.02.-23.02. Tematiskā izstāde “Aktierim Ģirtam Ķesterim – 60”
 • 16.02.-29.02. Tematiskā izstāde “Lietuvas Republikas neatkarības diena”
 • 24.02.-29.02. Tematiskā izstāde “Igaunijas Republikas neatkarības diena”

ŅUKŠU BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-09.02. Izstāde, veltīta Sveču dienai
 • 05.02.-29.02. “Rakstniecei Margaritai Stārastei-110”
 • 05.02.-29.02. “Dzejniecei Austrai Skujiņai-115

PASIENES BIBLIOTĒKA

 • 02.02.-14.02. Olgas Kazakas sveču izstāde. Roku darbs
 • 14.02. Jeļenas Gromas dzejoļu izstāde par mīlestību

  

PILDAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-12.02. Literatūras izstāde “Margaritas Stārastes grāmatu pasaulē “
 • 20.02.-05.03. Literatūras izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 125”
 • 27.02.-12.03. Grāmatu izstāde “Bērnu rakstniecei Evijai Gulbei – 45”

PUREŅU BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 110”
 • 01.02.-29.02. Grāmatu izstāde “Bērnu rakstniecei Evijai Gulbei – 45”
 • 01.02.-29.02. Rokdarbu izstāde “Cimdi, zeķes, villainītes…”

PUŠMUCOVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-15.02.Tematiska literatūras izstāde “Februāris-sveču mēnesis”
 • 01.02.-15.02. Tematiska literatūras izstāde “Mīlestība ir darbības vārds”
 • 01.02.-15.02. Literatūras izstāde “Margaritas Stārastes pasaku valstība”

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 02.02. “Dramaturģei Mārai Rītupei – 100”
 • 23.02. “Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 125”

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. “Mans vaļasprieks”

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. Jeļenas Kaļvas darinājumi “Konfekšu pušķu izstāde”
 • 02.02.-14.02. Literārā izstāde veltīta rakstniecei Margaritai Stārastei – 110
 • 19.02.-29.02. Literārā izstāde “Lasītākās grāmatas 2023.gadā”

     

ZALESJES BIBLIOTĒKA

 • 01.02.-29.02. “Mēneša jubilāri” Literatūras izstāde “Dramaturģei Mārai Rītupei – 100”
 • 01.02.-29.02. “Mēneša jubilāri” Literatūras izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 125”
 • 01.02.-28.02. Rokdarbu grāmatu izstāde “Gariem ziemas vakariem”
 • 01.02.-28.02. “Annas Raicas mākslas darbu izstāde”
 • 05.02.-23.02. “Mīlestība ir viena dvēsele, kas dzīvo divos ķermeņos” (Aristotelis)

ZVIRGZDENES BIBLIOTĒKA

 • 02.02. Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei-110
 • 12.02.-29.02. Tematiska izstāde “Cimdu rakst