Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

01.03.2024 09:00 - 28.03.2024 16:00

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKĀS

MARTĀ

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Sievietes skaistuma noslēpumi”
 • “Lasīsim Aīdas Niedras grāmatas”
 • “Lasīsim Brendas Džoisas grāmatas”
 • “Aktieri dzīvē un uz skatuves”
 • “Stipra sieviete cauri gadsimtiem”
 • “Un palika daudz nepateiktā…” Dzejniekam Vilim Dzērvinīkam – 65
 • Marijas Tomčikas mākslas darbu izstāde

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Komiksu grāmatas”
 • “Miegainās pasakas”
 • ”Šūpo, šūpo, Lieldieniņa”
 • “Marts- kaķu mēnesis”
 • “Es izlasīju, izlasi arī tu”
 • “Man patīk sportot!”
 • J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mākslas valoda cauri laikiem. Turpinājums…”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-29.03. “Ak, sievietes, sievietes! Ak, vīrieši, vīrieši!”
 • 14.03.-16.03. Dzejniekam V. Dzērviniekam – 65 “Dzejnīks pēc nōves roksta dabasūs grōmotu”
 • 15.03.-19.03. 130 gadi kopš pirmā Latvju dainu izdevuma 1894.g. „Tautasdziesma aptver visu cilvēka esamību gan kosmiskos lokos, gan ikdienišķajās izpausmēs” /M. Zālīte/
 • 18.03.-30.03. Tematiskā izstāde “Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumā”
 • 21.03.-23.03. Rakstniecei A. Niedrei- 124 “No līgavas un sievas līdz spīganai un kārdinātājai”
 • 25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – 75. Latvijas iedzīvotāju 2. deportācija uz Sibīriju
 • 25.03. “Triju Zvaigžņu ordenim – 100”
 • 26.03.-28.03. “Talantu apliecinoši aktierdarbi”

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Igoram Akimuškinam – 95”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Jurijam Oļešam – 125”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Jānim Purapuķem – 160”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Mihailam Žvaņeckim – 90”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Tarasam Sevčenko – 210”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Vilim Plūdonim – 150”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Aleksandram Beļajevam – 140”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Aīdai Niedrai – 125”
 • 01.03.-31.03. Izstāde “Triju Zvaigžņu ordenim – 100”

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-28.03. Literatūras izstāde “Dzejniekam Vilim Dzērviniekam – 65”
 • 01.03.-28.03. Literatūras izstāde “Pavasaris dzejā”
 • 01.03.-28.03. Literatūras izstāde bērniem “Dzejniekam Vilim Plūdonim – 150”
 • 01.03.-28.03. Literatūras izstāde bērniem “Grāmatas, kurās dzīvo kaķi”
 • 01.03.-28.03. Tematiskā izstāde “Sēsim un stādīsim martā”
 • 01.03.-28.03. Elīnas Samuševas fotoizstāde “Dzīves mirkļi”
 • 01.03.-28.03. Meistares Janas Voskresenskas “Soap deco” izstāde “Ziepju ziedu pušķis”
 • 01.03.-28.03. Alīnas Muhinas koku svētku suvenīru izstāde

    

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-28.03. Dzejniekam Vilim Plūdonim – 150 „Marta saules smaidošs stars Mīlīgi mums vaigus glaudīs.”
 • 01.03.-28.03. „Latviešu sievietes izturība un dvēseles skaistums – Aīdas Niedras darbos!” rakstnieces 125 gadu jubilejai
 • 05.03.-28.03. „Ūdens tēma bērnu grāmatās!”
 • 05.03.-28.03. „Izsūtīto likteņi literatūrā, dokumentālās atmiņās!” Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 25. martā
 • 18.03.-28.03. „Lieldieniņa braukšus brauc”– ticējumi, tradīcijas, literatūra

FELICIANOVAS BIBLIOTĒKA

 • 04.03.-28.03. Tematiska izstāde „ Putnu dziesmās klausoties”
 • 04.03.-28.03. Literatūras izstāde „Dabas panorāmisks skatījums Viļa Plūdoņa daiļradē”. Dzejniekam Vilim Plūdonim – 150
 • 18.03.-28.03. Literatūras izstāde bērniem „ Lieldienas nāk!”
 • 18.03.-21.03. Literatūras izstāde „Raksturu konflikti starp diviem principiem – pozitīvo un dzīvi postošo”. Rakstniecei Aīdai Niedrai – 125

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 03.03.-20.03. Literatūras izstāde „Sievietes tēls literatūrā”
 • 05.03.-15.03. “Mēneša jubilāri: rakstniekam Jānim Purapuķem- 160”
 • 09.03.-19.03. “Mēneša jubilāri: dzejniekam Vilim Plūdonim- 150”
 • 12.03.-10.04. Literatūras izstāde „Labas uzvedības ābece”
 • 20.03.-05.04. Literatūras izstāde „Laimes diena”. Grāmatu izstāde, kuru nosaukumos ir vārds „laime”
 • 20.03.-02.04. Literatūras izstāde „Lieldienas- saules svētki”
 • 23.03.-03.04. “Mēneša jubilāri: rakstniecei Aīdai Niedrai- 125”

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 07.03.-15.03. Literārā izstāde veltīta rakstniekam Vilim Plūdonim -150 “Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ.”/Vilis Plūdonis/
 • 25.03.-28.03. Tematiskā izstāde “Zaļā ceturtdiena”
 • 25.03.-28.03. Literārā izstāde veltīta rakstniecei Agnesei Zarānei – „Esmu bijusi “laba meitene” lielākā vai mazākā mērā…”/Agnese Zarāne/

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 07.03.-08.03. Grāmatu izstāde “Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim — 150”
 • 22.03. Izstāde “Pūpolu svētdiena”

ISTRAS BIBLIOTĒKA

 • 26.02.-26.03. Ivetas Marčenokas fotoizstāde “Tikai viens mirklis”

LAUDERU BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-31.03. „Iepazīstieties – jaunumi”
 • 08.03.-10.03. “Jums sievietes”
 • 09.03.-15.03. “Vilim Plūdonim 150”
 • 21.03.-28.03. ”Lieldienas – Saules svētki”

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 05.03.-20.03. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei Emilejai Kalvānei – 80
 • 14.03.-21.03. Literatūras izstāde “Dzejniekam Vilim Dzērviniekam – 65”
 • 21.03.-27.03. Literatūras izstāde “Rakstniecei Aīdai Niedrai – 125”
 • 25.03.-31.03. Tematiska izstāde ”Lieldieniņa gaiša nāca, Sauli nesa azotē – “

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • “Latviešu dzejniekam Vilim Plūdonim – 150”
 • “Latviešu dzejniecei Kristīnei Sadovskai – 55”
 • “Vācu izcelsmes amerikāņu fiziķim, matemātiķim Albertam Einšteinam – 145”
 • “Lieldienu tradīcijas un ticējumi”

PASIENES BIBLIOTĒKA

 • 08.03.-28.03. Grāmatu izstāde ” Ak, šis brīniškigais pavasaris”
 • 18.03-05.04. Pinējas Antoņinas Novožiharevas darbu izstāde

  

PILDAS BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-31.03. Literatūras izstāde “Garausīt’s zaķīt’s pa pakrēslu Kurina pļaviņā pirtiņu…” /V. Plūdonis/
 • 01.03.-31.03. Literatūras izstāde “Dzejniekam Vilim Dzērvinīkam – 65”
 • 01.03.-31.03. Literatūras izstāde “Visaugstākā valsts apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa vēsture”
 • 01.03.-31.03. Literatūras izstāde “Lieldienu tradīcijas”

PUREŅU BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-31.03. Grāmatu izstāde “Dzejniekam Vilim Plūdonim – 150”
 • 01.03.-31.03. Grāmatu un informatīvo materiālu izstāde “Raibās Lieldienas” (Lieldienu dekori, ēdieni, noformējums u.c.)
 • 01.03.-31.03. „Ledusskapju magnētiņu izstāde”

PUŠMUCOVAS BIBLIOTĒKA

 • 08.03.-15.03. Literatūras izstāde “Dzejniekam Vilim Plūdonim- 150”
 • 13.03.-21.03. Literatūras izstāde “Kas ir laime?”
 • 18.03.-28.03. Tematiska literatūras izstāde “Cilvēks vēstures vējos “
 • 25.03.-05.04. Tematiska literatūras izstāde “Atīt Leldīne par augstu kaļneņu “

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 15.03. “Jaunās grāmatas”
 • 21.03. Izstāde “Pasaules dzejas dienā”

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 04.03.-11.03. “Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim-150”

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 04.03.-08.03. Literārā izstāde dzejniekam “Vilim Plūdonim -150”
 • 11.03.-14.03. Literārā izstāde rakstniecei “Aīdai Niedrai – 125”

  

ZALESJES BIBLIOTĒKA

 • 01.03.-28.03. Literatūras izstāde “Dzejniekam Vilim Plūdonim -150”
 • 01.03.-11.03. „Tikai sievietes spēj dot to laimi, to sirds aizrautību, kas nav salīdzināma ne ar ko citu.” (K. Krebijons.) Dzejoli par sievieti Sieviešu dienā
 • 01.03.-28.03. Literatūras izstāde. “Pavasara noskaņojuma” dzejas par pavasari. Izstāde veltīta Pasaules Dzejas dienai
 • 01.03.-08.03. “Lasi pirmais!” jaunieguvumu apskats
 • 01.03.-28.03. “Dārzs, kas mūs gaida…” Dažādi padomi dārzkopjiem
 • 01.03.-08.03. Tematiska izstāde “Lieldienas klāt!”

ZVIRGZDENES BIBLIOTĒKA

 • 09.03. Grāmatu izstāde “Dzejniekam Vilim Plūdonim-150”
 • 11.03. Grāmatu izstāde “Rakstniecei Aīdai Niedrai-125”
 • 23.03.-01.04. Tematiska izstāde “Lieldienas tradīcijas”. Ticējumi, literatūra, tradīcijas
 • 01.03.-31.03. Ludzas daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra klientu gleznu izstāde “Maiga mēnessgaisma manā pagalmā”