Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

02.04.2024 09:00 - 30.04.2024 16:00

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Ielaid dārzā pavasari”
 • “Lasīsim Ainas Zemdegas grāmatas”
 • “Lasīsim Barbaras Vudas grāmatas”
 • “Kino gadsimts Latvijā”
 • “No A līdz Z Pasaules literatūras autori. Burts C”
 • Zilupes mākslas un mūzikas skolas audzēkņu mākslas darbu izstāde

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Jānim Širmanim-120”
 • “Laimoņa Vāczemnieka dzejoļi””
 • ”Nedaudz par vienradžiem”
 • “Viljamam Šekspīram-460 ”
 • “Putnu pasaulē”
 • “Vissmagākie, visātrākie, vismazākie…”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-03.04. “Tādas tās lietas” Rakstniekam Vikam – 85
 • 05.04.-06.04. Rakstniekam, dzejniekam, kinoscenāristam Laimonim Vāczemniekam– 95
 • 08.04.-10.04. “Neļaujies stresam!” Pasaules veselības diena
 • 12.04.-17.04. 1939.g. sāk darbu latgaļu izdevniecība, iznāk ”Tāvu zemes kalendars”- 85
 • 02.04.-30.04. A. Vlasenkovas un M. Urtānes rokdarbu izstāde “Mēs dzīvi veidojam krāsainu”

BLONTU BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-12.04. “Dzīve kā pasaka”. Pasaku meistara Hansa Kristiana  Andersena dzimšanas dienai veltīta autora bērnu grāmatu izstāde
 • 02.04.-12.04. Literatūras izstāde “Dziesma, ar ko tu sāksies?” Latviešu rakstniekam Vikam – 85
 • 08.04.-12.04. Literatūras izstāde “Viss saistīts dzīvām stīgām, viss pogo, san…” Dzejniecei Broņislavam Mārtuževai -100
 • 15.04.-26.04. Jauno grāmatu apskats “Iesakām izlasīt!”
 • 22.04.-30.04. Tematiskā izstāde “Ai,Jurģīti, Ūsenīti!”

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-30.04. Literatūras izstāde “Rakstniekam, dzejniekam Laimonim Vāczemniekam – 95”
 • 02.04.-30.04. Literatūras izstāde “Dzejniecei Broņislavai Martuževai – 100”
 • 02.04.-30.04. Literatūras izstāde “Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram – 460”
 • 02.04.-30.04. Literatūras izstāde bērniem “Pasaku meistars Hanss Kristians Andersens”
 • 02.04.-30.04. Literatūras izstāde bērniem “Putni pavasarī”
 • 02.04.-30.04. Tematiskā izstāde “Sēsim un stādīsim aprīlī”
 • 02.04.-30.04. Tematiskā izstāde “Esi vesels!”
 • 02.04.-30.04. Intas Naglas apgleznoto šallīšu izstāde
 • 02.04.-30.04. Ludzas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 22.03.-24.04. „Vārda ŪDENS variācijas grāmatu nosaukumos!” (ūdens, ezers, upe, jūra, okeāns, ūdenskritums, sala…)
 • 25.03.-25.04. „Ināras Evertovskas adītu un tamborētu mīksto rotaļlietu izstāde!”
 • 02.04.-25.04. Rakstniekam Jānim Širmanim – 120 „Krikša piedzīvojumi!”
 • 02.04.-30.04. Aprīlī dzimuši – grāmatu plaukts!
 • 02.04.-30.04. Rakstniekam Vikam – 85 „Es neesmu neviens no jums, es esmu viens no mums.”
 • 02.04.-30.04. Rakstniecei Ievai Samauskai – 55 „Grāmatu rakstīšana ir kā sēņošana!”

FELICIANOVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-22.04. Literatūras izstāde “Vārda meistars ar lielo burtu” – Vikam (Viktoram Kalniņam) – 85
 • 02.04.-30.04. Literatūras izstāde “Atslēgas vārds – grāmata” – rakstniekam, dzejniekam, kinoscenāristam Laimonim Vāczemniekam – 95
 • 08.04.-30.04. Literatūras izstāde “Ar dieva dzirksti rakstīta dzeja” dzejniecei Broņislavai Martuževai – 100
 • 08.04.-30.04. Tematiska izstāde “Klāt “zaļo pirkstiņu” laiks darbiem dārzā”

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.04. Literatūras izstāde „Grāmatu pasaulē”
 • 05.04. “Mēneša jubilāri: rakstniekam, dzejniekam, kinoscenāristam – Laimonim Vāczemniekam- 95”
 • 05.04. Literatūras izstāde „Grāmata – palīgs dārza darbos”
 • 19.04. Literatūras izstāde „Klāt čivināšanas laiks”
 • 23.04. “Mēneša jubilāri: angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram – 460”
 • 23.04.-26.04. “Jaunumi grāmatu plauktos”
 • 28.03.-07.05. Larisas Žukovas darināto suvenīru izstāde “Lieldienu olu raibums”

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 04.04.-15.04. Tematiskā izstāde: “Izmanto pumpuru laiku: ēd, vāc, ārstējies!”
 • 12.04.-20.04. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai “Kas skaistāks – ceriņi vai rozes? To allaž grūti pasacīt, Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem, Jo viņā zieda gaisma mīt”
 • 16.04.-30.04. Bērnu literārā izstāde veltīta rakstniecei Ievai Samauskai -55 “…pārmaiņas notiek, un kādā brīdī cilvēks sāk kaut ko darīt citādi, un tas viņam sagādā prieku.” /Ieva Samauska/
 • 28.04.-30.04. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei Janai Veinbergai – 60 “Tad apsēžos ceļmalā, paņemu zīmuli un dzimst jauna pasaule. Radīt man nozīmē – justies brīvai.”/ Jana Veinberga/

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 04.04.-12.04. Tematiskā izstāde “Dabas aptieka pavasarī”
 • 16.04.-19.04. Grāmatu izstāde “Rakstniecei Ievai Samauskai -55”
 • 22.04.-23.04. Tematiskā izstāde “Pār kalniņu Ūsiņš jāja”

ISTRAS BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-12.04. Grāmatu izstāde rakstniekam Vikam – 85
 • 08.04.-19.04. Jaunāko grāmatu apskats
 • 22.04.-30.04. Grāmatu izstāde “Rakstniekam V. Nabokovam – 125”

LAUDERU BIBLIOTĒKA

 • 05.04.-12.04. Tematiskā izstāde: “Viss par putniem”

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-10.04. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei, dzejniecei A. Zemdegai – 100
 • 05.04.-12.04. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei B. Martuževai – 100

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 10.04.-15.04. Izstāde “Mans mīlulis”

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • “Rakstniekam Vikam – 85”
 • “Rakstniekam, dzejniekam un kinoscenāristam Laimonim Vāczemniekam – 95”
 • Tematiskā izstāde “Veselības mēnesis”

ŅUKŠU BIBLIOTĒKA

 • 03.04.-30.04. Grāmatu izstādes  “Aprīļa ievērojamākie jubilāri: rakstniekam Vikam – 85”
 • 03.04.-30.04. Grāmatu izstādes  “Aprīļa ievērojamākie jubilāri: aktierim, tulkotājam, literātam Ēvaldam Valteram – 130”
 • 03.04.-30.04. Grāmatu izstādes  “Aprīļa ievērojamākie jubilāri: dzejniecei Broņislavai Martuževai – 100”

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 15.04.-22.04. “Rakstniekam Vladimiram Nabokovam-125”

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.04.-30.04. Literārā izstāde dzejniekam “Vilim Plūdonim -150”
 • 04.04.-12.04. Literārā izstāde rakstniekam “Jānim Širmanim -120”
 • 05.04.-15.04. Literārā izstāde rakstniekam, dzejniekam “Laimonim Vāczemniekam -95”