Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

03.06.2024 09:00 - 28.06.2024 18:00

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKĀS

JŪNIJĀ

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jāņi latviešu literatūrā”
 • “Lasīsim Zentas Mauriņas grāmatas”
 • “Lasīsim Pītera Džeimsa grāmatas”
 • “Pieminot aizvestos”
 • “No A līdz Z Pasaules literatūras autori. Burts E”
 • “Ceļojam! Tūrisms Ludzas novadā”
 • 06.-28.06. Elvitas Semeško fotoizstādes “Pirmais kadrs”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Lasi jebkurā pasaules malā”
 • “Kaut kur zemē trejdevītā …”
 • ”Urā! Sākas piedzīvojumi”
 • “Brīnumainā kukaiņu pasaule”
 • “Jautras spēles katrai gaumei”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 11.06.-13.06. “Dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 17.06.-21.06. “Manas peonijas”/ Izstāde; Pieredzes apmaiņa/
 • 21.06. “Vasaras saulgrieži”
 • 27.06.-29.06. Latvijas atmodas simbolam dzejniekam Jānim Peteram-85
 • Dagnes Urtānes izstāde “Karstā mozaīka”

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-30.06. Grāmatu izstāde “Andrejam Dripem – 95”
 • 03.06.-30.06. Grāmatu izstāde “Jurijam Sotnikam – 110”
 • 03.06.-30.06. Grāmatu izstāde “Annai Rancānei – 65”
 • 03.06.-30.06. Grāmatu izstāde “Jānim Grantam – 115 ”
 • 03.06.-30.06. Grāmatu izstāde “Annai Ahmatovai – 135”
 • 03.06.-30.06. Grāmatu izstāde “Jānim Peteram – 85”
 • 03.06.-30.06. Izstāde “Ir vasara, klāt Līgo vakars…”
 • 03.06.-30.06. Izstāde “Līgo, līgo, visiem līgo!..”

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Mirdzai Kerliņai – 75”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Rakstniekam Tālivaldim Treicim – 85”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniekam Jānim Peteram – 85”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Rakstniekam Andrejam Dripem – 95”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Annai Ahmatovai – 135”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde bērniem “Tas ir interesanti!”, veltīta Pasaules okeāna dienai
 • 10.06.-30.06. Tematiskā izstāde “Līgo vakars. Jāņu siers” (tradīcijas, receptes)
 • 03.06.-30.06. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientu veidotos darbus izstāde
 • 03.06.-30.06. Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu keramikas darbu izstāde

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-28.06. Literatūras izstāde: “Latgaliešu dzejniecei, publicistei Annai Rancānei – 65”
 • 03.06.-28.06. Literatūras izstāde: “Dzejniekam Jānim Peteram – 85”
 • 03.06.-28.06. Literatūras izstāde: “Vārds “vasara” – grāmatu nosaukumos”
 • 10.06.-21.06. Tematiska izstāde: “14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
 • 10.06.-26.06. Tematiska izstāde: “Vasaras saulgriežu sagaidīšanas un svinēšanas tradīcijas”
 • 10.06.-28.06. Literatūras izstāde: “Romāni, kuru saturs saistīts ar medicīnu, slimnīcu, ārstiem…” Veltīta Medicīnas darbinieku dienai 16. jūnijā.

 CIRMAS BIBLIOTĒKA

 • Izstāde “Vasaras saulgriežu tradīcijas”

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 06.06.-16.06. “Mēneša jubilāri: rakstniekam Aleksandram Puškinam – 225”
 • 11.06. Grāmatu izstāde skolas vecuma bērniem „Vasaras piedzīvojumi kopā ar grāmatu”
 • 12.06.-22.06. “Mēneša jubilāri: dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 20.06. „Papardes ziedu meklējot”

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-30.06. Izstāde bērniem “Mana pirmā enciklopēdija – zinātkārajiem”
 • 17.06.-30.06. Tematiskā izstāde “ 23.06. – “Zāļu diena” – ārstniecības augu vākšanas diena”
 • 21.06.-30.06. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei Ingunai Dimantei

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 10.06. Bērnu grāmatu apskats “Ko lasīt vasarā?”
 • 21.06. Tematiskā izstāde “Iepin vainagā veiksmi visam gadam”

ISTRAS BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-10.06. Grāmatu izstāde ” Rakstniekam A. Puškinam – 225″
 • 10.06.-17.06. Grāmatu izstāde ” Dzejniecei Annai Rancānei – 65″
 • 17.06.-28.07. Jaunas grāmatas apskats
 • 25.06.-01.07. Grāmatu izstāde” Rakstniecei Annai Ahmatovai – 135

LAUDERU BIBLIOTĒKA

 • 05.06.-21.06. Bērnu grāmatu izstāde „Ko lasīt vasarā?”
 • 10.06.-21.06. Grāmatu izstāde “Dziesmas un dzejas Līgo diena”

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 02.06.-10.06. Literatūras izstāde “A. Dripem – 95”
 • 10.06.-20.06. Literatūras izstāde “A. Rancānei – 65”
 • 20.06.-27.06. Tematiska izstāde ,, Skaista nāca Līgo diena”

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 10.06.-17.06. A.Rancānes grāmatu izstāde par godu dzejnieces 65.jubilejai “Tik skaidrā volūdā…”
 • 20.06.-26.06. Tematiskā izstāde “Pa gadskārtu Jānīts nāca”
 • 27.06.-10.07. Literārā izstāde “Jānim Peteram 85”

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • 04.06.29.06. Literārās izstāde “Latviešu dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 04.06.29.06. Literārās izstāde “Rakstniekam Aleksandram Puškinam – 225”
 • 04.06.29.06. Literārās izstāde “Vācu komponistam Rihardam Štrausam – 160”
 • 04.06.-29.06. Tematiskā izstāde: “Aptieciņa pie mūsu kājām”

ŅUKŠU BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-17.06. Literatūras izstāde “Annai Rancānei-65”
 • 17.06.-26.06. Literatūras izstāde, veltīta Jāņu dienai
 • 17.06.-28.06. Literatūras izstāde ”Jānim Peteram-85″

PASIENES BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-30.06. Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošu darbu izstāde
 • 17.06.-25.06. Dažādu materiālu izstāde veltīta Līgo dienai un Jāņu dienai

PILDAS BIBLIOTĒKA

 • 06.-30.06. Literatūras izstāde “Rakstniekam Aleksandram Puškinam 225”
 • 06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 06.-30.06. Literatūras izstāde “Līgo dienas un Jāņu dienas tradīcijas”
 • 06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniekam Jānis Peteram – 85”

PUREŅU BIBLIOTĒKA

 • 01.06.-26.06. Grāmatu un periodisko izdevumu izstāde “Svinam Vasaras saulgriežus pēc senču tradīcijām”

PUŠMUCOVAS BIBLIOTĒKA

 • 12.06.-21.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 17.06.-28.06. Tematiskā izstāde “Lai zied visa pasaulīte!”
 • 25.06.-05.07. Literatūras izstāde “Dzejniekam Jānim Peteram -85”

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 13.06.-28.06. “Annai Rancānei – 65”
 • 13.06.-28.06. “Jānim Peteram – 85”

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 17.06.-25.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Annai Ahmatovai-135”

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 06.06.-12.06. Literārā izstāde rakstniekam “Aleksandram Puškinam-225”
 • 12.06.-19.06. Literārā izstāde rakstniecei “Annai Rancānei-65”
 • 18.06.-08.07. Literārā izstāde dzejniekam “Jānim Peteram-85”
 • 03.06.-31.07. Janīnas Kadakovskas rokdarbu izstāde

ZAĻESJES BIBLIOTĒKA

 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Rakstniekam Andrejam Dripem – 95
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Rakstniekam Aleksandram Puškinam – 225”
 • 03.06.-30.06. Literatūras “Dzejniecei Annai Rancānei – 65”
 • 03.06.-30.06. Literatūras izstāde “Dzejniecei Annai Ahmatovai – 135”
 • 0306.-30.06. Tematiskā izstāde “Ludzas Novadpētniecības muzejam – 105”
 • 17.06.-28.06. Tematiskā izstāde. “Līgo! Līgo!”

ZVIRGZDENES BIBLIOTĒKA

 • 02.06.-30.06. Annas Raicas mākslas darbu izstāde
 • 06.06. Grāmatu izstādeKrievu rakstniekam Aleksandram Puškinam-225”
 • 12.06. Grāmatu izstāde “Dzejniecei Annai Rancānei-65”
 • 17.06.-25.06. Grāmatu izstāde “Līgo svētku tradīcijas un ticējumi”