Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

01.07.2024 09:00 - 31.07.2024 18:00

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Ģimene un attiecības”
 • “Lasīsim Ērika Kūla grāmatas”
 • “Lasīsim Barbaras Frītijas grāmatas”
 • “Eduardam Pāvulam – 95”
 • “No A līdz Z Pasaules literatūras autori. Burts F”
 • “Dzejniekam, fabulistam Jōņam Silkanam – 125”
 • Tatjanas Kiriļukas darbu izstāde

 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Jānis Baltvilks. Dzejnieks”
 • “Agija Staka. Māksliniece”
 • ”Mežkalnu pasakas”
 • “Šis un tas par sēnēm”
 • “Man patīk gatavot”
 • “Ko lasīt jūlijā”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-31.07. “Jūlijs – liepu mēnesis”
 • 05.07. “Uzburam saulīti”
 • 05.07.-08.07. “Latvijas filmu un teātra leģenda Eduards Pāvuls jeb vienkārši Eidis”
 • 18.07.-19.07. “Izdevniecības “Zvaigzne ABC” karalienei Vijai Kiblokai – 70”
 • 19.07.-21.07. “Amerikāņu rakstniekam E.Hemingvejam- 125”
 • 19.07.-21.07. Recepšu izstāde “Atspirdzinoši ēdieni un dzērieni vasaras karstumā”
 • 21.07. “Cirta čūska, dzēla bite, ne lapiņa nedrebēja”
 • 29.07. “Grāmatu ilustratorei Agijai Stakai – 55”

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-31.07. Grāmatu izstāde “Žoržai Sandai – 220”
 • 01.07.-31.07. Grāmatu izstāde “Lionam Feihtvangeram – 140”
 • 01.07.-31.07. Grāmatu izstāde “Eiženam Vēverim – 125”
 • 01.07.-31.07. Grāmatu izstāde “Īzakam Bābelam – 130”
 • 01.07.-31.07. Grāmatu izstāde “Airisai Mērdokai – 105”
 • 01.07.-31.07.Grāmatu izstāde “Ernestam Hemingvejam – 125”
 • 01.07.-31.07. Grāmatu izstāde “Jānim Baltvilkam – 80”
 • 01.07.-31.07.Grāmatu izstāde “Oldesam Hakslijam – 130”

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-22.07. Literatūras izstāde “Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 125”; Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam) – 200.
 • 01.07.-22.07. Literatūras izstāde “Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam) – 200”
 • 01.07.-22.07. Literatūras izstāde bērniem “Dzejniekam Kārlim Vērdiņam – 45” Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80.
 • 01.07.-22.07. Literatūras izstāde bērniem “Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80”
 • 01.07.-22.07. Tematiskās izstāde “Mūsu Baltijas jūra”, veltīta “Jūras svētku” dienai 13.07.;“Taureņu laiks” (bērniem).
 • 01.07.-22.07. Tematiskās izstāde “Taureņu laiks” (bērniem)
 • 01.07.-22.07. Ludzas Mākslas skolas absolventes Lianas Ļaļikas (no Ludzas) mākslas darbu izstāde

 

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Tautā mīlētam aktierim Eduardam Pāvulam-95”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Lasām grāmatas zaļos vākos!” 16. jūlijs – diena, kad lasīt grāmatas zaļos vākos.
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Dzejniekam un ornitologam Jānim Baltvilkam-80!”
 • 01.07.-26.07. Tematiskā izstāde “Pieminot Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu 4.jūlijā”
 • 15.07.-15.08. Literatūras izstāde “Slavenā un ekranizētā romāna “Grāfs Monte-Kristo” autoram, franču rakstniekam Aleksandram Dimā – 200″
 • 15.07.-15.08. “Agijas Stakas ilustrēto bērnu grāmatu izstāde” Ilustratores 55 gadu jubilejai

 

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 07.07. Literatūras izstāde „Zālītes veselībai” grāmatu izstāde par ārstniecības augiem
 • 15.07.-25.07. “Mēneša jubilāri: angļu rakstniecei Airisai Mērdokai – 105”
 • 21.07.-31.07. “Mēneša jubilāri: amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 125”
 • 24.07. Literatūras izstāde Zaļās zemes iemītnieki ” bērnu grāmatu izstāde par dzīvniekiem
 • 24.07.-04.08. “Mēneša jubilāri: dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80”
 • 29.07.-09.08. “Mēneša jubilāri: grāmatu ilustratorei Agijai Stakai – 55”

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-15.07. Izstāde bērniem “Pasaku kamolu ritinot”
 • 08.07.-31.07. Tematiskā izstāde “Ārstniecības zālītes manai veselībai”
 • 22.07.-31.07. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80.

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 15.07.-19.07. Tematiskā izstāde “Istalsnai -240”

ISTRAS BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-08.07. Literārā izstāde “Franču rakstniecei Žoržai Sandai-220”
 • 15.07.-20.07. Literārā izstāde “ Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam-125”
 • 22.07.-29.07. Literārā izstāde” Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80”
 • 22.07.-31.07. Literārā izstāde “Rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam)– 200″

LĪDUMNIEKU BIBLIOTĒKA

 • 05.07.-15.07. Izstāde “Viņš savā tēlā dzīvoja”-aktierim Eduardam Pāvulam-95
 • 22.07.-31.07. Lailas Jarmoličas rokdarbu izstāde “Mans hobijs.” (adījumi un tamborējumi)
 • 24.07.-26.07. Izstāde derīgo padomu stunda “Annas un Jēkabi – saimnieču un saimnieku diena”

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 03.07.-10.07. 7.jūlija aprit 125.gadi dzejniekam, publicistam, novadniekam – Joņam Silkānam

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 11.07.-26.07. Grāmatu izstāde “Zāļu tējas veselībai”
 • 29.07.-09.08. Dzejniekam, rakstniekam, ornitologam Jānim ‘Baltvilkam 80

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • 02.07.-31.07. Literārā izstāde “Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 125”
 • 02.07.-31.07. Literārā izstāde “Latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam – 45”
 • 02.07.-31.07. Literārā izstāde “Rakstniecei, grāmatu ilustratorei Agijai Stakai – 55”

PASIENES BIBLIOTĒKA

 • 07.-31.07. Tematiskā izstāde “Ludzas Novadpētniecības muzejam 105”

PILDAS BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Dzejniekam, publicistam Jōņam Silkānam – 125”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Amerikāņu raksniekam Ernestam Hemingvejam – 125”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Jānim Baltvilkam – 80. Vilciņš uz tiltiņa. Sunītis šķūnītī. Zaķītis zeķītēs. Visi šai dzejolī satiekas veras cits citā un smej.”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Dzejniekam Kārlim Vērdiņam – 45”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Grāmatu ilustratorei Agijai Stakai – 55”

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 11.07.-31.07. Bērnu zīmējumu izstāde
 • 19.07.-31.07. ” Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80″
 • 19.07.-31.07. ” Rakstniekam Ernestam Hemingvejam – 125″

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-08.07. Grāmatu izstāde “Franču rakstniecei Žoržai Sandai-220”
 • 19.07.-26.07. Literatūras izstāde “Amerikāņu rakstniekam Ernestam Hemingvejam-125”

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-31.07. Novadpētniecības izstāde “Salnavas pagasta skolas laiku lokos”
 • 22.07.-31.07. Literārā izstāde rakstniekam “Ernestam Hemingvejam – 125”
 • 25.07.-31.07. Literārā izstāde dzejniekam “Jānim Baltvilkam-80”
 • 29.07.-05.07. Literārā izstāde dzejniekam “Kārlim Vērdiņam – 45”
 • 30.07.-05.08. Literārā izstāde rakstniekam “Aleksandram Dimā (dēlam)– 200”
 • 01.07.-31.07. Janīnas Kadakovskas rokdarbu izstāde

    

   

ZAĻESJES BIBLIOTĒKA

 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Franču rakstniecei Žoržai Sandai – 220”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80”
 • 01.07.-31.07. Literatūras izstāde “Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam)– 200”
 • 01.07.-31.07. Bērnu grāmatas izstāde “Vasara ar grāmatu”
 • 01.07.-31.07. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientu veidoto darbu izstāde
 • 01.07.-31.07. “Mans hobijs” Pūces no M. Žibenko kolekcijas

ZVIRGZDENES BIBLIOTĒKA

 • 24.07. Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80
 • 28.07. Franču rakstniekam Aleksandram Dimā (dēlam) – 200