Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

01.11.2022 09:00 - 30.11.2022 18:00

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 07.11. – 09.11. Albertam Ločmelim-85
 • 09.11. – 10.11. ”Bībele – vecās latviešu rakstniecības stūrakmens”. Vācu tautības latviešu literātam, tulkotājam Ernstam Glikam – 370 (1652-1705)
 • 10.11. “Mārtiņi, Mārtiņi!… Ziemai vaļā vārtiņi..” Mārtiņdiena latviešu tradīcijās
 • 07.11. – 21.11. “Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur ”
 • 10.11. – 14.11. “Šodien izrāde būs!” Dramaturgam Paulam Putniņam – 85 (1937-2018)
 • 11.11. – 15.11. “Reiz mūžā saprot ik cilvēks, ka nav viņš ne niecīgs, ne liels”. Dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam – 85(1937-2013)
 • 14.11. – 20.11. Ziemeļvalstu nedēļa “Daba Ziemeļvalstīs”
 • 22.11. Keramiķim Antonam Ušpelim– 110 (1912-1993)
 • 25.11. Dzērvenes mūsu veselībai

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 01.11. Izstāde Tautas nams laika griezumā (Zilupes KN – 60)
 • 03.11. Grāmatu izstāde Samuilam Maršakam – 135
 • 04.11. Grāmatu izstāde Dmitrijam Maminam-Sibirjakam – 170
 • 08.11. Grāmatu izstāde Kurtam Vonnegūtam – 100
 • 08.11. Izstāde Mārtiņi! Ziemai vaļā vārtiņi!
 • 14.11. Grāmatu izstāde Astridai Lindgrēnei – 115
 • 16.11. Izstāde Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur…
 • 16.11. Izstāde Ar Latviju sirdī
 • 21.11. Grāmatu izstāde Viktorijai Tokarevai – 85
 • 25.11. Grāmatu izstāde Lope de Vega – 460
 • 28.11. Grāmatu izstāde Grigorijam Osteram – 75
 • 28.11. Grāmatu izstāde Alberto Morāvia – 115
 • 29.11. Grāmatu izstāde Vilhelmam Haufam – 220

 

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • Dzejniekam Albertam Ločmelim – 85
 • Dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam – 85
 • Angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam – 355
 • Vācu rakstniekam Vilhelmam Haufam – 220
 • Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 115
 • Šarls Pero “Runcis zābakos” – 325
 • Brāļi Grimmi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” – 210
 • Antuāns de Sent-Ekziperī “Mazais princis” – 80
 • “Ar Latviju sirdī!” (interesanti fakti par Latviju)
 • 11. – 30.11. “Mans prieks” – Žaklinas Jaickas rokdarbu izstāde
 • 11. – 30.11. Zilupes Mākslas skolas audzēkņu keramikas izstāde

 

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • Grāmatu plaukts – dzimuši novembrī!
 • Grāmatu izstāde: “Lasi un piedalies! Bērnu/ jauniešu/vecāku žūrijā 2022”
 • “Iemīļotie Astrīdas Lindgrēnes grāmatu varoņi!”
 • “Dramaturgam Paulam Putniņam-85″!”
 • “Kam tava sirds, ja tā nav Latvijai, Ja viņa nedeg dzimtai zemei?”

 

FELICIANOVAS BIBLIOTĒKA

 • Novadpētniecības materiālu izstāde „Latvijas valsts svētki un ar tiem saistītās tradīcijas”
 • Informatīva izstāde „Mūsu Latvija”
 • Tematiska izstāde” Romāns – vēstures liecinieks”
 • Literatūras izstāde „Imantam Auziņam – 85”
 • Tematiska izstāde bērnu stūrītī „Svinēsim Mārtiņdienu”

 

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 10.11. Mārtņdiena- ziemas sākums
 • 11.11. Savas zemes sardzē
 • 12.11. Bērnu zīmējumu izstāde Es mīlu savu Dzimteni
 • 14.11. – 24.11. Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 115
 • 16.11. Latvju zeme svin savus svētkus
 • 22.11. Rokdarbu vācelīte

 

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 11. – 30.11. Rokdarbu izstāde: “Paliktņi krūzītēm”. Izstādē izmantoti Evitas Taradnikas izgatavotie paliktņi krūzītēm
 • 11. – 30.11. Jaunākās literatūras apskats
 • 11. – 30.11. “Ja cilvēki zinātu, cik patīkami ir staigāt pa jumtiem, viņi jau sen pārtrauktu staigāt pa ielām.” /Astrīda Lindgrēna/. Bērnu literārā izstāde veltīta zviedru rakstniecei : Astrīdai Lindgrēnai (115)
 • 11. – 14.11. “Paņem dvēseli tā kā putnu plaukstā, palaid lidot pretim zvaigznēm augstām…” /Daina Avotiņa/. Literārā izstāde veltīta rakstniecei : Dainai Avotiņai
 • 11. – 30.11. “Cilvēks atkal un atkal savā sirdī atrod vietu radībai, kuras acis mums stāsta par kādu citu pasauli…” /Ēriks Kūlis/. Literārā izstāde veltīta rakstniekam : Ērikam Kūlim

 

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 01.11. Tematiska izstāde “Maģiskais veļu laiks”
 • 14.11. Grāmatu izstāde “Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei — 115”
 • 17.11. Tematiska izstāde “Aktrisei Lilitai Ozoliņai — 75”

 

LAUDERU BIBLIOTĒKA

 • 14.11. -25.11. Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 115
 • 16.11. -26.11. Novadpētniecības izstāde “Latvijas senajās Apsveikuma atklātnes un kalendāri”

 

LĪDUMNIEKU BIBLIOTĒKA

 • 08.11. – 15.11. Literatūras izstāde “Es rakstu bērnam sevī…” (Rakstniecei Astrīdai Lingrēnai-115)
 • 09.11. – 21.11. Dzejas izstāde “Labi vārdi Latvijai”
 • 09.11. – 21.11. Fotoizstāde “Ai skaistā, Tēvu zeme”

 

 MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 03.11. – 10.11. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam J. Silazaram- 120
 • 10.11. – 17.11. Literatūras izstāde veltīa zviedru rakstniecei
 • 10.11. Mārtiņdiena (tematiska izstāde)

 

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 07.11. – 21.11. “Skaista mana Tēvuzeme!” (Mūsu zemes skaistums un spēks dainās, dzejā, foto…)
 • 10.11. – 28.11. Zīmējumu izstāde bibliotēkā un TN

 

NESTERU BIBLIOTĒKA

 • 15.11. Literatūras izstāde „Latvijai – 104”

 

ŅUKŠU BIBLIOTĒKA

 • 01.11. – 30 .11. Mākslinieces Daigas Segliņas izstāde “Daba zīmējumos”
 • 01.11. – 30 .11. Literatūras izstāde”Jaunās grāmatas”
 • 07.11. – 11 .11. Literatūras izstāde”Mārtiņdiena”
 • 14.11. – 25 .11. Literatūras izstāde ”Mana Latvija”

 

PILDAS BIBLIOTĒKA

 • No 07.11. Mārtiņdienas tradīcijas
 • No 09.11. Lāčplēša diena
 • No 14.11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 • No 24.11. Vilhelma Haufa pasaku pasaule
 • No 28.11. Angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam – 350

 

PUREŅU BIBLIOTĒKA

 • Grāmatu izstāde “Mana, Tava, Mūsu Latvija”

 

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 11.11. – 18.11. Latvijai
 • 12.11. Dramaturgam Paulam Putniņam – 85

 

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.11. – 16.11. Izstāde “Iedvesma rudens vakariem – 2” Puzles. Lūcijas Ločmeles personīgā pužļu kolekcija
 • 01.11. – 10.11. Literatūras izstāde veltīta Mārtiņdienai
 • 11.11. Literatūras izstāde veltīta Lāčplēša dienai. Darbošanās ar grāmatu “Kurbads” un grāmatas izpēte aplikācijā “kurbadlv”, svecītes iedegšana varoņu piemiņai.
 • 14.11. – 17.11. Literatūras izstāde veltīta zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 115 (1907-2002)

 

ZAĻESJES BIBLIOTĒKA

 • 01.11. – 30.11. Grāmatas no A līdz Ž. Izstažu cikls. Izstādē grāmatas, kuru nosaukumi sākas ar konkrētiem burtiem
 • 01.11. – 30.11. Novembra mēneša jubilāri. Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 115
 • 01.11. – 30.11. Novembra mēneša jubilāri. Angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam – 355
 • 14.11. – 30.11. “Iapazīsti savu Latviju”
 • 01.11. – 17.11. “Mārtiņdienas”