Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

02.01.2023 - 31.01.2023

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

Izstādes:

 • “Barikāžu laiku atceroties…”
 • “Ieskaties pasaulē un sevī”
 • “Alfrēda Dziļuma grāmatu kaleidoskops”
 • “Alises Petersones grāmatu kaleidoskops”
 • “Dzīve kā romāna sižets”
 • “Iepazīstot ukraiņu literatūru”
 • “Latgales gara kopējs. Kultūrvēsturniekam Pēterim Zeilem – 95” (Lasītavā) 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas.”
 • “Rūķu dēkas.”
 • “Dipu dapu zaķis nāk.”
 • “Brīnumainā skaitļu un ciparu pasaule.”
 • “Mašīnas, kuģi un lidmašīnas.”
 • “Pētām: žurnāls “Baltais valis”.

 

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.01.-04. 01. Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim- 160  ( 1863- 1908)
 • 11.01-24.02. Daigas Segliņas oriģinālzīmējumi “Daba zīmējumos”
 • 12.01-27.01. Latgolas rakstnieku kongress Rēzeknē (1943)
 • 12.01-27.01. Kultūrvēsturniekam    Pīteram   Zeilei- 95( 1928- 2020)
 • 12.01-27.01. Māksliniekam Ontonam Rancānam – 85 (1938)
 • 12.01-27.01. Politiķim un publicistam Jezupam Trasūnam – 125 ( 1898-1978)
 • 18.01 Rakstniecei Anitai Liepai – 95 (1928)
 • 20.01- 26.01 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. LR starptautiskās (de jure) atzīšanas diena
 • 23.01.-24.01 “Mana vientuļā dvēsele raud klusumā” Angļu dzejniekam Džordžam Gordonam Baironam – 235 (1788-1824)
 • 23.01 Franču rakstniekam Stendālam-240 (1783-1842)
 • 27.01.-31.01 Novadniekam, publicistam un prozaiķim Vladislavam Kaupužam – 105 (1918- 1959)
 • 27.01 Rakstniecei Ilzei Kalnārei – 105 (1918- 1968)

 

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Rūdolfam Blaumanim – 160
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Valdim Rūjam – 95
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Aleksejam Tolstojam – 140
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Šarlam Pero – 395
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Anitai Liepai – 95
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Stendālam – 240
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Vladimiram Visockim – 85
 • 03.01. – 31.01. Grāmatu izstāde Ilzei Kalnarei – 105
 • 05.01. – 31.01. Zilupes ziemas ainavas – Tararaku ģimenes fotoizstāde

 

BRIĢU BIBLIOTĒKA

 • 02.01 – 30.01. Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155
 • 02.01 – 30.01. Dzejniekam Valdim Rūjam – 95
 • 02.01 – 30.01. Rakstniecei Anitai Liepai – 95
 • 02.01 – 30.01. Franču rakstniekam Stendālam – 240
 • 02.01 – 30.01. Aktierim, dziedātājam Ivaram Kalniņam – 75
 • 02.01 – 30.01. “2023. gada simbols – Zaķis, Kaķis” Literatūras izstāde bērniem
 • 02.01 – 30.01. Zilupes Mūzikas un mākslas skolas absolventus un audzēkņus radošo darbu izstāde
 • 09.01 – 30.01. Anastasijas Piterānes dimantu mozaikas gleznu izstāde
 • 01 – 30.01. Nadeždas Potehinas zīmējumu izstāde

 

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.01.- 12.01. Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim- 200
 • 02.01.- 31.01. Literatūras izstāžu cikls “Iepazīsti citu tautu literatūru” (Ukraiņu rakstnieku literatūra)
 • 10.01.- 20.01. Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam- 140
 • 11.01.-10.02. “Radošas idejas brīviem brīžiem” (rokdarbu grāmatu izstāde skolēniem)
 • 11.01.-11.02. “Lai iekšā skan….” (naudas krātuvīšu izstāde)
 • 18.01.-28.01. Latviešu rakstniecei Anitai Liepa- 95

 

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 01.01.- 31.01. Bērnu literārā izstāde: “Dzīvnieku pasaule” angļu rakstnieces Hollijas Vebas grāmatās
 • 12.01. – 31.01. „Pat pelēkam dadzim ir dzimtenes krāsas…” /Dzintra Žuravska/ Literārā izstāde veltīta rakstniecei  Dzintrai Žuravskai.
 • 23.01. – 31.01. “Katram cilvēkam vajadzīgs pakalns, Uz kura stabili stāvēt un raudzīties tālumā…” /Lelde Stumbre/ Literārā izstāde veltīta rakstniecei  Leldei Stumbrei.

 

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 02.01.- 03.01 Grāmatu izstāde “Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim — 160”
 • 09.01 – 10.01. Grāmatu izstāde “Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam — 140”

 

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 05.01 – 12.01 Literatūras izstāde veltīta dzejniekam Valdim Rujam – 95 (1928 – 2020)
 • 21.01- 30.01 Literatūras izstāde veltīta rakstniecei I.Kalnārei – 105  ( 1918 – 1968)
 • Janvāris – Februāris “Astroloģijas līkločos – 2023. gads. Ko vēsta horoskopi 2023. gadā.”

 

PUREŅU BIBLIOTĒKA

 • 02.01.-31.01. Grāmatu izstāde “Rakstniekam Rūdolfam Blaumanis – 160”
 • 02.01.-31.01. Grāmatu izstāde “Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam — 140”
 • 02.01.-31.01. “Aktierim, dziedātājam Ivaram Kalniņam – 75”

 

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 01.-31.01. Izstāde”Dzejniekam filozofam Robertam Mūkam 100″

 

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.01. Literārā izstāde “Radošie darbi ziemas tumšajiem vakariem”
 • 03.01.-09.01. Literārā izstāde” Zvaigznes starp mums”
 • 09.01.-16.01. Izstāde “Katrs valdziņš ir pilns mīlestības”
 • 16.01.-20.01. Literārā izstāde” Lasītākās grāmatas 2022.gadā”
 • 23.01.-31.01. Izstāde ” Mākslas daudzveidība “