Izstādes Ludzas novada bibliotēkās

02.05.2023 09:00 - 31.05.2023 18:00

LUDZAS NOVADA BIBLIOTĒKA

PIEAUGUŠO APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Katram, kas sapņo par dārzu”
 • “Imanta Ziedoņa grāmatu kaleidoskops”
 • “Annas Perijas grāmatu kaleidoskops”
 • “Muzeju nakts”
 • “Mītiskā pasaule un fantāzijas tēli”
 • “Akmenī un kokā. Tēlniekam Bērtulim Buļam – 100”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Karaļi un karalienes”
 • “Lasām Maijas Laukmanes grāmatas”
 • “Imantam Ziedonim-90”
 • “Šis un tas no putnu dzīves”
 • “Kas aug manā dārziņā”

KĀRSAVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.05.-31.05. ““Maija un Maijs”” 

 • 02.05.Mūziķim, dziedātājam un trombonistam Intaram Busulim – 45” 

 • 02.05. Ir šorīt piedzimis mazs, priecīgs vizbulēns…”

 • 02.05.-03.05. Izstāde “Ir saule, debesis, Un maize abrā rūgst. Un bērni dzimst – Nekā jau nepietrūkst”

 • 03.05.-06.05. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena “Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”

 • 08.05. “Latgales keramiķim Polikarpam Čerņavskim – 100” 

 • 09.05. “Eiropas vērtības

ZILUPES BIBLIOTĒKA

 • 05.-31.05. “Imantam Ziedonim – 90”
 • 05.-31.05. “Nikolajam Zabolockim – 120”
 • 05.-31.05. “Andrejam Vozņesenskim – 90”
 • 05.-31.05. “Es māmiņai atnesu puķi…”
 • 05.-31.05. “Maijai Laukmanei – 70”
 • 05.-31.05. “Anrī Barbisam – 150”
 • 05.-31.05. Izstāde “Kolektīva “Vivat!” 10. jubilejas uzstāšanās sezona”
 • 05.-31.05. “Ērikam Hānbergam – 90”

BRIGU BIBLIOTĒKA

 • 08.05.-31.05. “Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90”

 • 08.05.-31.05. “Dzejniecei Maijai Laukmanei – 70”

 • 08.05.-31.05. “Vēsturniekam, rakstniekam, Arvedam Švābem – 135”

 • 08.05.-31.05. Tematiskā izstāde bērniem “Kukaiņu pasaule”

 • 08.05.-31.05. “Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 90”

 • 08.05. Jauno grāmatu diena

 • 08.05.-31.05. Zilupes Mākslas skolas audzēkņu keramikas radošo rokdarbu izstāde

 • 08.05.-31.05. Ludzas Mākslas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde

CIBLAS BIBLIOTĒKA

 • 02.05.-31.05. „Skaistākais jau nav tas, kas uzrakstīts, Skaistākais ir tas, ko dzejolis slēpis.” Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90!
 • 02.05.-31.05. „Mātes diena ir bērnības stāsts!”
 • 02.05.-31.05. „Olimpiskā diena 2012-2023!”- atribūti (T-krekli, kausi, medaļas…)
 • 02.05.-31.05. Dzejniecei Maijai Laukmanei – 70! „Es skatos visskaistākos mākoņos pasaulē – tie dejo manas dzimtenes debesīs.”
 • 08.05.-09.06. Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 90!

FELICIANOVAS BIBLIOTĒKA

 • 01.05.-22.05. Tematiska izstāde “…darbiņš man prieku deva, pilnu klēti labībiņas”
 • 01.05.-22.05. Izstāde „Uz mūžiem ar Tevi, Latvija…”. 4.maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena.
 • 01.05.-22.05. Mātes dienai un Starptautiskajai Ģimenes dienai veltīta izstāde „Kvēl saule pār zemi mūžīga, ko Tu esi cēlusi, māt!!!”
 • 01.05.-31.05. Literatūras izstāde „ Laiki nav svarīgi, svarīgs ir Cilvēks” /I.Ziedonis/ Imantam Ziedonim – 90
 • 15.05.-31.05. Dzejnieces Maijas Laukmanes 70.jubilejai veltīta literāra izstāde „Zaļas pļavas, zilas debesis, zelta saule”
 • 15.05.-31.05. Literatūras, daiļdarbu izstāde „Es dzīvoju saulaini…” – tā savu attieksmi pret dzīvi raksturo rakstnieks, publicists Ēriks Hanbergs. Ērikam Hānbergam – 90

GOLIŠEVAS BIBLIOTĒKA

 • 03.05.-13.05. Mēneša jubilāri: Latviešu rakstniekam, dzejniekam Imantam Ziedonim-90

 • 17.05.-27.05. Mēneša jubilāri: Latviešu dzejniecei Maijai Laukmalei- 70

 • 29.05.-08.06. Mēneša jubilāri: Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam-90

 • 02.05.-10.05. LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta izstāde “Uz mūžiem ar tevi, Latvija”

 • 10.05.-16.05. Mātes dienai veltīta izstāde „Tev svētki, māmiņ!”

 • 17.05.-17.06. Literatūras izstāde „Grāmatas, kas iedvesmo”

 • 18.05.-10.06. Literatūras izstāde „Jaunumi puķu dobei”

 • 25.05.-17.06. senlietu izstāde „Manas dzimtas senlieta”

ISNAUDAS BIBLIOTĒKA

 • 03.05.-31.05. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam Imantam Ziedonim – 90 “Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam. Kļūt mazam, lai augtu liels.” /I.Ziedonis/

 • 11.05.-31.05. Tematiskā izstāde veltīta Mātes dienai “Mīļāko no visiem paldies Vēlas sirds tev pasacīt!” /A. Ķirškalne/

 • 17.05.-31.05. Bērnu literatūras izstāde veltīta dzejniecei Maijai Laukmanei – 70 “Vārdiem ir ārkārtīgi liels spēks – tie spēj celt debesīs un spēj arī dubļos iemīt.” /M.Laukmane/

ISTALSNAS BIBLIOTĒKA

 • 02.05. “Dzejniekam Imantam Ziedonim — 90”

 • 12.05. „Mīlu tevi, māmiņ!”

 • 15.05. “Dzejniecei Maijai Laukmanei – 70”

ISTRAS BIBLIOTĒKA

 • 03.05.-12.05. “Grāmatu izstāde, kas veltīta dzejniekam “

LAUDERU BIBLIOTĒKA

 • 03.05.-12.05. “Rakstniekam Imantam Ziedonim – 90”

 • 12.05.-19.05. Mātes diena veltītā literatūras izstāde “ Kad mātes sirds kvēlo…”

MĒRDZENES BIBLIOTĒKA

 • 01.05.-25.05. Izstāde ,,Garšaugi manā dārzā”

 • 10.05.-16.05. Tematiska izstāde veltīta mātes dienai

 • 25.05.-29.05. Izstāde ,,Vasarassvētki”

 • 27.05.-30.05. Izstāde veltīta rakstniekam Ē. Hānbergam – 90

MEŽVIDU BIBLIOTĒKA

 • 02.05.-12.05. Par godu I.Ziedoņa 90 jubilejai grāmatu izstāde “Pasaulē brīnuma acīm lūkoties…”

NIRZAS BIBLIOTĒKA

 • 03.05. “Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90”

 • 17.05. Dzejniecei Maijai Laukmanei – 70

 • 22.05. Vācu rakstniekam, komponistam, diriģentam Rihardam Vāgneram – 210

ŅUKŠU BIBLIOTĒKA

 • 05.-31.05. “Dzejniekam Imantam Ziedonim-90”
 • 05.-31.05.. “Jaunākās grāmatas”
 • 05.-20.05.. “Dzeja un proza māmiņai”
 • 05.-31.05.. “Dzejniecei Maijai Laukmanei – 70”
 • 05.-31.05.. “Rakstniekam un publicistam Ērikam Hānbergam – 90”

RANČU BIBLIOTĒKA

 • 03.05. “Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90”

 • 08.05.-15.05. “Sieviete – māte literatūrā”

 • 15.05.-31.05. Izstāde “Novadnieki. Monumentālās tēlniecības meistars Bērtulis Buls. Atzīmējam -100

RUNDĒNU BIBLIOTĒKA

 • 02.05.–12.05. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

 • 03.05.12.05. Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90

 • 18.05.–26.05. Dzejniekam Omāram Haijāmam-975

SALNAVAS BIBLIOTĒKA

 • 02.05-31.05. Izstāde “Baltais galdauts cauri laikiem”. Balto galdautu izšuvumi

 • 03.05.-17.05. Literatūras izstāde “Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90”

 • 17.05.-31.05. Literatūras izstāde “Dzejniecei Maijai Laukmanei – 70”

 

ZVIRGZDENES BIBLIOTĒKA

 • 02.05. Grāmatu jaunieguvumi

 • 03.05.Dzejniekam Imantam Ziedonim – 90

 • 29.05.Rakstniekam Ērikam Hānbergam -90

 • 01.05-31.05.Pavasaris mūsu dārzā