Ludzas novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs 2023. gada 2.martā

02.03.2023 09:00 - 02.03.2023

Ludzas novada bibliotēkas (Ludzas NB)

Bērnu apkalpošanas nodaļas 3.stāvs

PROGRAMMĀ:

9:00-9:05     SEMINĀRA SĀKUMS

9:05-10:00   Atskats uz būtiskāko un svarīgāko 2022. gadā

                      Elita ZirneLudzas NB direktore

10:00-10:30 Digitālā nedēļa. Jaunieguvumi Ludzas bibliotēkā

                      Gunita Kapilinska, Ludzas NB bibliogrāfe

                      Erika Bricika, Ludzas NB bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja

                     Ņina Rimša, Ludzas NB vecākā bibliotekāre

10:30-11:00 Valodnieka J.Endzelīna 150.gadadienai veltītā Apvidvārdu un Vietvārdu  vākšanas talka turpinās – talkotāji sabrauc Rīgā.

                    Inta Nagla, Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja

11:00-12:00 Kā dzīvoja un saimniekoja mūsu senči jeb dzīve sādžā

                    Vladislavs Malahovskis, Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturnieks, vēstures  doktors

12:00-12:30 “Nāk marts ar pavasara puķi rokā” radošo ideju darbnīca

                   Ilga Kaupuža, Ludzas NB vecākā bibliotekāre

12:30-13:00 Aktuālais bibliotēku darbā

                  Elita Zirne, Ludzas NB direktore

13:00-13:00 SEMINĀRA NOSLĒGUMS, DISKUSIJAS