0. „Priekšā, kā laista pēc mūžīgo norunas stāvēja pakalnos Ludza” /B.Martuževa/