2008.09.19.ESIP aktivitātes Ludzas pilsētas ģimnāzijā