2012.02.25. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums kopā ar Ludzas pilsētas ģimnāziju